I Hedeselskabet har vi en målsætning om at bidrage til, at der inden 2030 bliver rejst 30.000 ha ny skov i Danmark. I 2019 tog vi initiativ til udvikling af et nyt koncept: ”Klimaskov – for fællesskabet”. Med konceptet ønsker vi at hjælpe danske virksomheder med at etablere deres egen klimaskov, enten som ejere eller som sponsorer, til glæde for naturen, klimaet, medarbejdere og kunder.

Hver dag arbejder vi med vores målsætning, og hvis du er interesseret i at blive partner - eller har andre spørgsmål til vores koncept, er du velkommen til at kontakte:

Mads Frimann Olsen

Mads er klimapartner og projektansvarlig for Hedeselskabets klimaskove. 
M: mfol@hededanmark.dk
T: 27 59 36 28

Rasmus Wieland

Rasmus er regionschef i HedeDanmark med speciale i skovrejsning, naturpleje og naturgenopretning.
M: raw@hededanmark.dk
T: 24 60 70 97

Christian Bogh

Christian er kommunikationsdirektør i Hedeselskabet og modtager henvendelser fra pressen.
M: cbo@hedeselskabet.dk
T: 20 34 50 30