I Hedeselskabet har vi en målsætning om at bidrage til, at der inden 2030 bliver rejst 30.000 ha ny skov i Danmark. I 2019 tog vi initiativ til udvikling af et nyt koncept: ”Klimaskov – for fællesskabet”. Med konceptet ønsker vi at hjælpe danske virksomheder med at etablere deres egen klimaskov, enten som ejere eller som sponsorer, til glæde for naturen, klimaet, medarbejdere og kunder.

Hver dag arbejder vi med vores målsætning, og hvis du er interesseret i at blive partner - eller har andre spørgsmål til vores koncept, er du velkommen til at kontakte:

Axel Lorenzen

Axel er direktør for forretningsområdet Grønne Investeringer i Hedeselskabet.
M: axlo@hedeselskabet.dk
T: 20 52 10 88

Allan Bechsgaard

Allan er skovrider i Hedeselskabet og overordnet projektansvarlig.
M: alb@hedeselskabet.dk
T: 24 23 98 94

Mads Frimann Olsen

Mads kommer fra en stilling som driftsleder i HedeDanmarks skovdivision og er i dag klimapartner i Hedeselskabets forretningsområde Grønne Investeringer. 
M: mfol@hededanmark.dk
T: 27 59 36 28

Rasmus Wieland

Rasmus er regionschef i HedeDanmark med speciale i skovrejsning, naturpleje og naturgenopretning.
M: raw@hededanmark.dk
T: 24 60 70 97

Christian Bogh

Christian er kommunikationsdirektør i Hedeselskabet og modtager henvendelser fra pressen.
M: cbo@hedeselskabet.dk
T: 20 34 50 30