Artikler

Ny hytte til udeliv, undervisning og overnatning

Et netværk af seks selvejende institutioner ønsker at vække elevernes viden om og respekt for naturen. Med støtte fra…

Klimaet reddes bedst ved at fælde træer

Den danske CO2-udledning vil kunne reduceres med 30% ved blot at øge det danske skovareal, så det kommer til at udgøre…

Nylandsmølle som naturbase

Den gamle vandpumpemølle Nylandsmølle ved Dybsø Fjord sydøst for Næstved er restaureret og er ved at blive indrettet…

Vildtrobust foryngelse

Hedeselskabet støtter et ph.d-projekt, der vil medvirke til at beskytte unge træer mod vildt.

Lokationer