Vildtrobust naturpleje 2000

Vildtrobust foryngelse

Hedeselskabet støtter et ph.d-projekt, der vil medvirke til at beskytte unge træer mod vildt.

Gennemførelse af en forsøgsrække i Birkebæk Plantage og formidling af viden om vildtrobust foryngelse danner rammerne for et ph.d.-studie som Hedeselskabet har støttet.

Der bliver både flere rådyr og krondyr i den danske natur. Fælles for dem er, at de gerne sætter tænderne i unge træer, når det er småt med føde. Det er en trussel mod træerne, der derfor mange steder er beskyttet med hegn.

Hegn kan være effektive, men det er en dyr løsning, og de kan være besværlige at have med at gøre.

Sådan siger Cathrine Steffy Pater, ph.d.-stipendiat ved Skovskolen på Københavns Universitet, som i sit ph.d.-projekt arbejder med at finde alternative løsninger til at beskytte træerne fra det sultne vildt.

Den grundlæggende tanke i projektet er, at visse træer og buske kan beskytte træerne mod hjortene. ”Studier peger i retning af, at hvis der er træ- eller buskarter, hjortene ikke kan lide, så holder de sig væk,” forklarer Cathrine Steffy Pater.

Forud for og under projektet er der plantet og sået en række forskellige buske i flere plantager. En af dem er Birkebæk Plantage, hvor især aronia og røn er slået an. De blev, med en række andre arter, sået i november 2014 for at etablere brandbælter med løvtræer og buske. Fordelen ved at bruge buske er, at de ikke når en højde, der gør dem til konkurrenter til de træer, de er plantet for at beskytte. Det er anderledes, når man bruger sitkagran til at beskytte hovedtræarten. Så skal man derimod sørge for at få sitkaen fjernet i tide, så den ikke ender med at kvæle det træ, den skal beskytte. Helt overordnet er målet med projektet at udvikle metoder til sikker og billig etablering af en række forskellige træarter. Det skal være med til at sikre en stor variation af træarter i fremtidens danske skove.

Vildtrobust foryngelse 800

FAKTA

Hedeselskabet støtter et ph.d-projekt, der vil medvirke til at beskytte unge træer mod vildt. Forsøget i Birkebæk Plantage er anlagt med hjælp fra skov- og naturteknikerelever fra Skovskolen. Det forudgående projekt med sået røn og aronia fra 2014 blev anlagt i et samarbejde mellem DDH Forest og Palle Madsen, IGN, og var støttet af Dansk Plantageforsikring.

Birkebæk Plantage ligger 10 km syd for Herning. Området har mange gode skovstier og nogle gode udsigtspunkter. I udkanten af skovområdet ligger de tre bronzealderhøje "Hjortsballehøje". Ved de to største høje er der rejst to sten til minde om Hedeselskabets stiftelse, og de betragtes som en slags dåbsattest for Det Danske Hedeselskab.

Anbefalinger

Rapport over forsøgsrækken

De foreløbige resultater er interessante nok til at vi kan opfordre interesserede praktikere til at forsøge sig med plantning af kappetræer samt såning af surbær og røn som kappearter for derved at bidrage til metodens fortsatte udvikling og evt. indførelse i praksis. Måske der på længere sigt også kan være en vis beskyttelse mod barkskrælning?