Artikler

Mere lokal frugt og biodiversitet skaber et lille refugium

Højlyngsstien der går mellem Årsdale og Hammershus benyttes af mange vandrere både lokale og turister. I fremtiden kan…

Læring i det fri i Mellerup

Forskning viser, at børn der undervises i sammenspil med naturen, har en øget motivation og bedre trivsel. Det budskab…

Kilden er åben i Vejrumbro

Foreningen Vejrumbros Venner har stået i spidsen for åbningen af et stykke af kilden mellem Vejrumbro by og Nørreå. Ud…

Bevar de naturlige levesteder

Midtjysk Jagthunde Klub er en aktiv medspiller i projektet ’Mere Natur i Agerlandskabet’, der er et projekt til gavn…