Biodiversitetshaven Mellerup Friskole

Læring i det fri i Mellerup

Forskning viser, at børn der undervises i sammenspil med naturen, har en øget motivation og bedre trivsel. Det budskab arbejdes der seriøst med på Mellerup Friskole og Naturbørnehus øst for Randers.

Nye rammer for undervisningen er skabt løbende gennem året og med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje.

Det er foreningen 'Venner af Mellerup Friskole og Naturbørnehus', der har støttet skolens plan om etablering af en biodiversitetshave. Formålet med haven er at give børnene i Mellerup en mulighed for at opleve og glædes ved at blive undervist udenfor og give dem praksisnære oplevelser med biodiversitet, bæredygtighed og natur. 

Mellerup by er særdeles attraktiv for børnefamilier og har i de seneste år oplevet en stor tilflytning. Der mangler dog fælles samlingssteder, hvilket biodiversitetshaven vil kunne bibringe. Det var nemt at arbejde videre på den græsbelagte grund, som friskolen havde erhvervet.

Mette Bahnson Johannessen
Foreningen 'Venner af Mellerup Friskole og Naturbørnehus'

Grunden hænger sammen med friskolens nuværende areal og støder op til hovedvejen. Det betyder, at alle forbipasserende dagligt vil få glæde af haven, og samtidig kan det være et samlingssted til fordybelse, leg og undervisning for både vuggestuebørn, børnehavebørn, skoleelever og byens borgere.

Projektet er gennemført af frivillige i lokalsamfundet, eleverne og deres forældre. Der er sået vilde blomster midt i haven, plantet stauder, bærbuske og buske langs hegnene til gavn for insekter og sommerfugle samt samlet grene til et par kvashegn, som er store insekthoteller. 

Indvielse

Haven blev indviet den 10. juni 2023 i forbindelse med en arbejdsdag på friskolen. Det blev fejret med brunsvigerkage og opsætning af Hedeselskabets sponsorskilt.

Link til Mellerup Friskole og Naturhus.

 

 

Brunsvigerkage indvielse i Mellerup
Mellerup Friskole opsætning af skilt
Blomsterflor i biodiversitetshaven Mellerup