Kia og Klaus Petersen

Mere lokal frugt og biodiversitet skaber et lille refugium

Højlyngsstien der går mellem Årsdale og Hammershus benyttes af mange vandrere både lokale og turister. I fremtiden kan de både smage på lokal frugt eller tage et hvil i en frugtlund med æbler, pærer og kirsebær på ruten. Hedeselskabet har støttet det lokale initiativ fra deres medlemspulje med 25.000 kroner.

Den første etape af projektet bliver etablering af en frugtlund, der skal bidrage til at forbedre forholdene for de vilde bestøverer og give frugt til lokalsamfundet samt et smukt lille pausested for vandrere langs Højlyngstien. Frugtlunden bliver etableret med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje og ægteparret Kia og Klaus H. Pedersen, der bor på ejendommen Pilevang mellem Paradisbakkerne og Årsdale, ligger jord til projektet.

Projektet vil både øge biodiversiteten i det åbne land og give pollensøgende insekter bedre muligheder, men også styrke turistoplevelsen og den lokale selvforsyning af frugt. 

Vi opdagede at mange vandrere samlede et æble op ved vores have når de gik Højlyngsstien. Derfor tænkte vi det kunne flere til gavn ved at plante en hel frugtlund.

Klaus H. Petersen

Tanken er at en del af de mange frugter gives til Høkeren i Årsdale eller andre lokale.

Peter Kock Hansen, medlemschef fra Hedeselskabet, glædes ved at Hedeselskabet kan støtte et lokalt initiativ til et par engagerede medlemmer, som både fokuserer på at styrke naturen og biodiversiteten og samtidig involverer lokalsamfundet og åbner op for interesserede, der kommer forbi.