Engdrag ved Nørreå

Kilden er åben i Vejrumbro

Foreningen Vejrumbros Venner har stået i spidsen for åbningen af et stykke af kilden mellem Vejrumbro by og Nørreå. Ud over de rekreative muligheder der skabes, giver det også mulighed for at forbedre biodiversiteten i såvel vandløbet som på engarealerne ved Nørreå. 

Formålet har været at åbne for kildens forløb i den midtjyske landsby Vejrumbro, således at kilden nu er frilagt og er med til at gøre stedet attraktivt for lokalområdets beboere. Åbningen af kilden støtter op om den indsats, der i forvejen gøres i forbindelse med etableringen af et nyt rekreativt område bag byens købmand og ned mod åen.

Naturområde med nyt liv
Det rekreative område vil blandt andet bestå af en bålhytte og en naturlegeplads. Hele projektet har udgangspunkt i
Viborg Kommunes udviklingsplan for Vejrumbro.

Naturlegepladsen, der tager afsæt i de naturgivne forhold på stedet falder naturlig ind i  området. Kildens placering i området er nu synliggjort, og der arbejdes videre med at integrere kilden som en del af det legende miljø.

Legepladsen skal gennem leg, aktivitet og naturlæring udfordre børnene, vække deres nysgerrighed og skabe rammerne til fællesskab for store og små.

Det rekreative område kan anvendes af byens borgere i alle aldre og af besøgende, der gør stop ved købmanden og det grønne område. Området bliver i dag brugt aktivt af de lokale spejdere, gående og cyklister på cykelstien fra Bruunshåb, Tapdrup, Vejrumbro og Ørum.

Støtte fra medlemspuljen
Hedeselskabet har støttet åbningen af kilden med 25.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje, der yder støtte til mindre projekter med relation til naturen – og som samtidig er med til at styrke lokalområdet. Vejrumbro er netop et godt eksempel på et aktivt lokalsamfund, der har gjort sig fortjent til støtten. Byen driver sammen med en butiksbestyrer den lokale købmand, der er en aktiv spejdergruppe samt en privat vuggestue med mere.

Børn leger i kilden ved Vejrumbro
Hjælp til soppetur ved Vejrumbros kilde

Foreningen Vejrumbros Venner

Michael Støckler og Lisbet Jakobsen fra Foreningen Vejrumbros Venner står her på det nye naturstensbelagte areal, netop der hvor den fritlagte kilde slår et 90 graders sving, fortsætter ud gennem engdraget og slutter med udløb til Nørreå. 

 

 

Michael Støckler og Lisbet Jakobsen