Artikler

Det stærke, lokale sammenhold i Fabjerg

Historien om Fabjerg ved Lemvig er historien om en vestjysk landsby med et solidt sammenhold og et enormt lokalt…

Rekreativt område ved Nyker Kirke på Bornholm

Hedeselskabets medlemspulje har givet 20.000 kroner i støtte til rekreativt område ved Nyker Kirke på Bornholm.

Mere most til midtjyder

SorringMost sørger hvert år for, at tonsvis af nedfaldene frugter i det midtjyske lokalområde omdannes til litervis af…

Nyt udsigtstårn er højeste punkt på Thyholm

I august 2015 blev udkigstårnet ved Bjørndal Kalkgrav på Thyholm indviet. Hedeselskabet har støttet med midler fra…