SorringMost2000

Mere most til midtjyder

SorringMost sørger hvert år for, at tonsvis af nedfaldene frugter i det midtjyske lokalområde omdannes til litervis af most. Projektet støttes med midler fra Hedeselskabets medlemspulje

SorringMost sørger hvert år for, at tonsvis af nedfaldne frugter i det midtjyske lokalområde omdannes til litervis af most. Projektet støttes nu med midler fra Hedeselskabets medlemspulje.

De fleste haveejere kender det. Æblerne smager fantastisk godt direkte fra grenen, men man når aldrig at spise sig gennem mængden. Derfor ender de saftige frugter ofte som foder til havens fugle eller på kommunens genbrugsplads, og en stor mængde god mostfrugt går tabt hvert år.

Det problem har man forsøgt at løse i den lille, midtjyske by Sorring. Her har en lokal forening, SorringMost, indsamlet over fem tons æbler over de seneste par år og omdannet dem til lækker most, som kommer de lokales ganer til gode.

For foreningen står blandt andet Bente Rands Mortensen, som har været med fra b.egyndelsen SoringMost har længe ønsket at udvide produktionen, og det bliver muligt nu. Foreningen har modtaget 20.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje, og pengene bliver brugt på indkøb af æblekværn, kurvepresse og pasteuriseringsapparat. Bente Rands Mortensen er ikke i tvivl om, at donationen får stor betydning for foreningen fremover: 

Med bidraget fra Hedeselskabet kan vores og de lokales arbejde blive mere effektiv, og derudover regner vi med at udvide til også at kunne omfatte æblesorter, som modner tidligt. Jeg håber, at det nye udstyr kan være med til at gøre projektet interessant for andre lokalsamfund, som kan adoptere ideen. Det vil kunne åbne op for samarbejde.

Sorring-borgerne afleverer i dag deres indsamlede æbler, som køres til et mosteri på Randersegnen. Cirka ti dage senere kan den pressede saft afhentes.

I weekenden den 24. og 25. oktober 2015 blev der indleveret langt over to tons æbler til SorringMost. Én af dem, der afleverede æbler, var Berit Kvist, der sammen med fem andre familier havde fyldt trailer og bagagerum med 700 kilo æbler.

Hedeselskabets medlemspulje uddelte i 2014 20.000 kroner til fem, lokale projekter anbefalet af Hedeselskabets medlemmer. Medlemspuljen er til mindre projekter, der kan have gavn af en økonomiske håndsrækning.

SorringMost600

FAKTA

SorringMost sørger hvert år for, at tonsvis af nedfaldene frugter i det midtjyske lokalområde omdannes til litervis af most. Projektet støttes med midler fra Hedeselskabets medlemspulje.

SorringMost er ikke en virksomhed, men en forening af personer der har en fælles interesse i æbler, frugt og forædling af gamle træsorter. Lokalt findes fra tiden omkring 1900 og frem et utal af gamle æblesorter. Det var dengang hvor Sorring var kendt som en af landets største producent af lervarer.

Læs mere om SorringMost