Nyker kirke 2000

Rekreativt område ved Nyker Kirke på Bornholm

Hedeselskabets medlemspulje har givet 20.000 kroner i støtte til rekreativt område ved Nyker Kirke på Bornholm.

Hedeselskabets medlemspulje har givet 20.000 kroner i støtte til rekreativt område ved Nyker Kirke på Bornholm.

Der kommer cirka 7.000 turister årligt og besøger Nyker Kirke, der er Bornholms mindste rundkirke, men arealet foran kirken ved præstegården har trængt til et ansigtsløft. Området er på cirka 6.000 m2 og bestod delvist af vildtvoksende krat og en tilgroet sø.

Finn O. Pedersen, der er medlem af Hedeselskabet, ansøgte derfor medlemspuljen om et tilskud til at få søen renset op, skovet og fjernet alt uønsket krat.

”Vi har længe ønsket at få søen renset op, men midlerne har ikke været der, og derfor var det dejligt med et tilskud. Det betyder meget for os, at vi har fået et rekreativt område omkring kirken, for der er mange lokale, der bruger det, og der kommer også mange turister hertil. Før kunne man slet ikke se vandet for krat og siv,” fortæller Finn O. Pedersen.

Der er 750 indbyggere i Nyker, og de glæder sig over udsigten til at få området shinet op. Søen er blevet oprenset, så nu venter de blot på regn og på forårets komme, så de kan nyde det grønne område. Finn O. Pedersen siger: 

Det forskønner vores by væsentligt og selvfølgelig særligt området omkring præstegården og rundkirken. Vi har fået sat bænke op, så til næste år kan folk nyde deres medbragte madpakke her. Det glæder os meget.

Vand ved Nyker600

FAKTA

Hedeselskabets medlemspulje har givet 20.000 kroner i støtte til rekreativt område ved Nyker Kirke på Bornholm.