Skolebørn besøger Bagsværd Sø

Skole under åben himmel i Bagsværd

Bagsværd Kostskole og Gymnasium har gennem flere år arbejdet målrettet med at inddrage naturen i undervisningen, og næste step er en skolehave. Projektet er støttet af Hedeselskabet medlemspulje.

”Skole under åben himmel”. Det lyder på alle måder dejligt for både børn og voksne, og det er netop, hvad Bagsværd Kostskole har praktiseret i stigende grad i de senere år som en del af målet om at inddrage naturen mere i undervisningen. Emneuger har haft fokus på biodiversitet, og begynderklasse samt 1.klasse har en ugentlig dag med undervisning i naturen. 

De resultater vi har set, vores egen, forældres og elevers interesse og skolens fantastiske placering har gjort, at vi i endnu højere grad gerne vil brede naturforståelsen, det cirkulære og ”hands-on”-læringen ud til endnu flere af skolens elever. Vores elever giver ofte udtryk for, at den ro, der er udenfor er af stor betydning for dem – at de bedre kan lære og koncentrere sig under åben himmel. Den oplevelse og viden vil vi gerne give alle vores elever.

Connie Heiner
Lærer og leder af projektet

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Det betyder, at næste skoleår byder på etablering af en skolehave, som bliver centreret omkring det sted, de kalder ”Stenhuset” ved skolens kostafdeling.

Det er i første omgang elever fra 2.- 4 kl., der skal have deres eget havestykke, som de skal tilplante og holde. De skal have indsigt i, hvordan man dyrker økologisk, og dermed hvordan planter og dyr skal indgå i et makkerskab. Til etablering af dette makkerskab sås et plantebælte, som tilgodeser en stor insektrigdom og også selve skolehaven skal indeholde både grøntsager, insektvenlige planter, krydderurter og spiselige blomster.

Ud over selve køkkenhaven, skal Stenhuset også være omdrejningspunktet for natur/teknologitimer, biologitimer og naturdage – både i forhold til skolehaven, plantebæltet og skov/krat, som omkranser kostafdelingen og også i forhold til Bagsværd Sø, der ligger ved siden af.  

HEDESELSKABETS MEDLEMSPULJE

Hedeselskabets medlemspulje støtter projektet, og de oplever en stigende interesse for at etablere ny natur og arbejde med formidling – ikke mindst overfor børn og unge.

Læs mere om støtte fra medlemspuljen her.

Medlemspuljeprojekt2021: Skolehave i Bagsværd