Skov Skals 2000

Fra trist skov til lys og åben lund

I Skals har grundejerforeningen Vesterled/Vestervænget fået plantet en mindre, men ny og spændende lund på foreningens fællesarealer tæt på legepladsen og bålhytten.

Der var festlig musik, sang, flag, balloner og grillpølser da det nye fællesareal ’FÆLLESLUNDEN’ blev taget i brug. Hedeselskabet har støttet projektet.

Grundejerforeningen Vesterled/Vestervængets fællesarealer består af et stort område til boldspil, en legeplads, petanquebaner, en ny bålhytte, som medlemmerne selv har bygget, og et åbent fælleshus med plads til cirka 30 personer. Samlingsstedet og faciliteterne er et privat område, men bliver brugt af mange andre end foreningens medlemmer især byen´s SFO børnehaver og dagplejemødre. Men grundejerforeningen havde gennem flere år kigget på deres lille, tilgroede skov ved siden af fællesarealerne med panderynken. Det er der nu gjort noget ved. Med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje er området omdannet til et lyst og åbent areal med forskellige buske og træer, som blev indviet lørdag den 19. august, hvor grund-ejerforeningen også markerede sit 40 års jubilæum.

”Op mod de åbne arealer er der en lille skov på 0,2 hektar, som blev anlagt i 1977 i forbindelse med etableringen af foreningen. Den har været i en meget dårlig stand, samtidig var træerne så høje, at de gav skygge i de omkringliggende haver, så derfor har vi glædet os til at få etableret og ikke mindst indviet den nye skov,” siger Henrik Kristensen, der indtil i foråret var formand for grundejerforeningen og initiativtager til ansøgningen til Hedeselskabet.

I efteråret 2016 blev der fældet træer, fræset og jorden blev behandlet, og i foråret 2017 blev de nye græs-arealer tilsået, buske og træer blev plantet at en gruppe frivillige fra grundejerforeningen. Det bliver også foreningens medlemmer, som står for vedligeholdelsen af det nye område og slåning af græsstierne. Man får nemlig ”lov” til at byde ind på pasning af et nærmere afgrænset område af arealet.

Initiativtager for Grundejerforeningen Henrik Kristensen, siger: 

Meningen med projektet har været at etablere et areal med en masse forskellige planter, som hen over året kan være med til at give en spændende oplevelse for vores syns, lugte, smage- og følesansen. Samtidig kan det også være med til at give et spændende fugleliv

Grundejerforeningen har gennem flere år opsparet beløb til den nye ’skov’, der nu også har fået støtte af Hedeselskabets medlemspulje med 20.000 kroner.

”Med medlemspuljen ønsker vi netop at give en økonomisk håndsrækning til projekter, hvor lokale ildsjæle står sammen om at udvikle området. Det må siges at være tilfældet i Skals,” siger kommunikationsdirektør Christian Bogh.

Skov Skals 600

FAKTA

Grundejerforeningen Vesterled og Vestervænget i Skals havde etableret sig med en "skov" i 1977 i forbindelse med etablering af foreningen. Skoven var i så dårlig stand at foreningen ønskede sig en hel ny skov med spændende oplevelser og et areal med mange forskellige buske og træer. Samtidig kunne det også være med til at give et varieret fugleliv..