Artikler

Fra trist skov til lys og åben lund

I Skals har grundejerforeningen Vesterled/Vestervænget fået plantet en mindre, men ny og spændende lund på foreningens…

Lokale Tim-borgere sikrer den nære natur

Den selvejende institution Tim Mose arbejder for at forbedre adgang til og oplevelser i den lokale natur, og til det…

Hjerl Hede modtager midler til hedegården

Hjerl Hede vil styrke formidlingen om deres hedegård ’Kvosted’, og det arbejde har Hedeselskabets medlemspulje støttet…

Bylaboratorium i Aarhus

Der er mange måder at arbejde med klimatilpasning og byudvikling. I Aarhus arbejder Mejlgade Lab ved projektleder…