Plantedag i Birkelse

Kirsebærtræer i det gamle jernbanespor

Den japanske kirsebærallé bliver en markant og farverig del af den bynære natur på Birkelse Fælled. Det har Hedeselskabet valgt at støtte med E.M. Dalgas’ Mindelegat.

Birkelse er en traditionel dansk landsby formet af jernbanen og landevejen, som tidligere gik gennem byen og derfor også, som mange andre landsbyer, omgivet af landbrug, som begrænser muligheden for adgang til nære naturoplevelser. En gruppe frivillige har derfor gennem flere år arbejdet på at skabe en bynær oase, Birkelse Fælled, med flere funktioner. Fælleden skal både danne rammen om rekreative stunder til fordybelse for byens beboere og læring for børnene, men også danne rammen om mindre sociale og kulturelle arrangementer eller blot en gåtur, hvor det er muligt at følge årets gang for en række danske planter og træsorter.

Det første tydelige spor blev plantet den 22. april 2022, hvor lokale familier, virksomheder og institutioner hver især plantede deres sponsortræ ved de udspændte snorer – et efter et blev de plantet og sidst på eftermiddagen var der rejst en hel allé endog med lyserøde blomster på de spinkle grene.

Vi gennemfører projektet efterhånden, som vi har skaffet midler hertil og med stor hjælp fra de frivillige i projektet. Men lige nu glæder jeg mig over, at vores kommende indgangsparti med 40 kirsebærtræer er plantet.

Jan Bodin
Initiativgruppen Birkelse Fælled.

Projektet er begyndt på et stykke nærmest flad jord, som har været brakmark og udsat for kraftig nordvestenvind, derfor er allerhøjeste prioritering af få arealet tilplantet som en lægivende skov. Dernæst er det aftalt med HedeDanmark, at der i maj måned plantes rækker af egnede nordiske skovplanter som eg, ær, ask, lind og andre gode danske hårdføre skovtræer tilsat flere typer mindre træer og buske som fuglekirsebær, skov-æble hassel og hyld og rækker af ”ammetræer”, f.eks. poppel, der skal sikre alle de andres gode vækst.

Biodiversitet i øst
Initiativgruppen planlægger, at der skal arbejdes med at skabe biodiversitet i det østlige område, hvor udgravning af en stor dam samt en bred kanal ned under det naturlige vandspejl vil blive væsentlige elementer på sletten. De våde områder skal overlades til selv at genskabe deres helt særlige vådbiotop med vandplanter som alger, ålegræs, andemad, siv og iris og åkande. Det er også i det område samlingsstedet med siddesten, amfiteater m.m. vil blive placeret.

Støtte fra flere sider
Til etableringen af kirsebæralleen har de modtaget 20.000 kroner fra E.M. Dalgas’ Mindelegat. Jammerbugt Kommune har stillet arealet til rådighed og støttet med 180.568 kr. endvidere har Norlys Vækstpulje støtter skovrejsningen,

Erik Voigt og Morten Toft Andersen hjælpe en af borgerne
Ambassadørhjælp

40 træer på to lige rækker

Hedeselskabets lokale ambassadører, Erik Voigt og Morten Toft Andersen, hjælper her en af byens borgere med at få hendes træ til at stå på linie og plantet i rette højde.

Læs mere om Birkelse Fælled her.