Diplomoverrækkelse til Christian Danneskiold Lassen

Ingen tornerosesøvn på Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser

Selv om bygningerne har mere end 700 års historie bag sig, drives Holmegaard og Juellinge Godser og de omkringliggende arealer med fokus på nutidig ansvarlighed og økonomi. Hedeselskabet har valgt at anerkende indsatsen med tildeling af E.M. Dalgas’ Mindelegat.

Som et væsentligt element i optimering af driften er en kontinuerlig skabelse og pleje af godslandskaberne på Holmegaard, Juellinge og Tyggevælde Godser. Herunder etablering af levende hegn, plantning og pleje af to km lindeallé, oprensning af søer og voldgrave og genskabelse af det gamle vådområde fra middelalderen ved Holmegaard Gods.

På Holmegaard er der de seneste 30 år plantet læhegn langs med landeveje og markskel, efterfølgende er hegnene passet med klipning og friskæring af ege, så der om 100 år vil være store solitære ege spredt rundt i alle skel på ejendommen.

Også i dag er der stor aktivitet blandt andet med ca. 40 ha skovrejsning, genetablering af en ca. 1 ha sø bag hovedbygningen på Holmegaard, renovering af stensætning og planer om plantning af et læhegn/remise på 250 m og 20 m i bredden foruden genetablering af den gamle voldgrav på Juellinge Gods.

En del af arbejdet er udført af HedeDanmark, og det var da også HedeDanmarks lokale skovfoged, Jens Rebien, der overrakte diplomet som det synlige bevis for legatuddelingen til Christian Danneskiold Lassen.