For medlemmer

Publiceret 01.12 2015

Harrestrup Å: Fra spildevand til biodiversitet

ORBICON ER RÅDGIVENDE INGENIØRER PÅ OPGAVEN OM AT TRANSFORMERE HARRESTRUP Å VED KØBENHAVN FRA SPILDEVANDSKANAL TIL EN NATURLIGT SLYNGENDE Å.

Harrestrup Å, udspringer omkring Albertslund ved København. Åen løber gennem de tre kommuner, København, Rødovre og Hvidovre over en strækning på 20 kilometer, hvoraf Orbicon skal arbejde med cirka tre kilometer. Den skal genoprettes fra at være et spildeteknisk anlæg til en ren å med høj biologisk diversitet. Målet på sigt er at etablere en badestrand ved Valby  Parken i Kalvebod Løbet. De øvrige succeskriterier med opgaven er, at der skabes bedre tilknytning mellem åen og Vigerslev Park i Hvidovre. Den renoverede å vil med etableringen af fladere skråningsanlæg blive mere tilgængelig og skabe større oplevelsesmæssig værdi i parken. Åen skal opnå en bedre funktion som faunakorridor, større biologisk mangfoldighed og bedre balance mellem rovfisk og fredfisk, bedre og mere naturlig vandløbsdynamik og en mere varieret flora. Kort sagt en park med en å fyldt med planter og dyr.

Som del af det samlede projekt for Harrestrup Å forpligter forsyningsselskaberne sig til at anlægge nye bassinledninger til at tage de cirka 40-50 årlige overløbshændelser, der tidligere er…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.