For medlemmer

Publiceret 01.12 2015

Karlstrup Mose: Da en drøm blev til virkelighed

GREVESOLRØD FORSYNING HAR SAMMEN MED KOMMUNERNE GREVE OG SOLRØD GENNEMFØRT DANMARKS STØRSTE, TVÆRKOMMUNALE, INTEGREREDE KLIMATILPASNINGS- OG NATURPROJEKT. HEDEDANMARK HAR STÅET FOR ANLÆGSARBEJDET.

I projektet har mere end 15 forskellige interessenter arbejde sammen for sikre færre oversvømmelser for de lavtliggende boligområder i Greve og Solrød, skabe bedre natur og vandmiljø i et område, som borgerne har lyst til at bruge som et rekreativt åndehul. Til gengæld slipper en række borgere for at få en sø i kælderen, når det regner kraftigt. Området har været hårdt ramt af oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

Millioner af kroner er sparet ved at håndtere vandet på overfladen i stedet for at bygge underjordiske forsinkelsesbassiner. Dyr, planter og insekter har fået bedre vilkår, og der er skabt bedre rammer for friluftsaktiviteter i området. Adgangsforholdene er forbedret både for mennesker og dyr, og de tekniske anlæg er bygget på naturens og terrænets præmisser.

Der er etableret nye søer og vådområder, og åen er sluppet fri fra før at være en lige kanal til nu at have naturlige snoninger – alt sammen til gavn for dyre- og plantelivet. I åen er der anlagt nye stenmaterialer med skjulesten og gydegrus, som giver en meget bedre bund for fiskelivet. Der…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.