For medlemmer

Publiceret 01.12 2015

Fisk for en sag

Siden 2002 har mere end 100 danske fritidsfiskere registreret data for DTU Aqua, og det giver værdifuld viden om fiskebestand og havmiljø i de kystnære områder.

I Dansk Amatørfiskerforening gik de i begyndelsen af 00’erne og rynkede bryn over det, der i dag hedder §7. Hver gang de ønskede at ændre forhold for det rekreative fiskeri –  fritidsfiskerne, fik de et nej – blandt andet fordi der ikke lå nogen form for biologiske monitering i de kystnære områder. Vagn Gram, der er økonomiudvalgsformand i Dansk Amatørfiskerforening, beklagede sin nød til seniorforsker ved DTU Aqua, Josianne Støttrup, og sammen gik de i gang med at udvikle et projekt, der havde til formål at indsamle data.

”De første par år var det lidt spredt fægtning, og vi havde ikke nok materiale til at få det anerkendt som forskningsprojekt. I 2004 gik vi i gang med at få det sat i system, og så handlede det om at få fritidsfiskerne med, og den eneste betaling var at få redskaber stillet til rådighed. Derfor har det handlet om at sikre et stort ejerskab fra fiskerne, og det er vi lykkedes med,” siger Vagn Gram.

Gennem 10 år har mere end 100 frivillige fiskere over hele landet registreret fangster og sendt data til DTU Aqua, og det danner nu grundlag…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.