For medlemmer

Publiceret 01.12 2015

Fisk for en sag

Siden 2002 har mere end 100 danske fritidsfiskere registreret data for DTU Aqua, og det giver værdifuld viden om fiskebestand og havmiljø i de kystnære områder.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem