For medlemmer

Publiceret 01.12 2015

Små, blå og sultne efter næringsstoffer

Orbion og Hedeselskabet har gennem en årrække indsamlet viden og data om brugen af muslinger og tang til at fjerne næringsstoffer fra fjord og hav, der venter dog stadig en afklaring på reglerne for området.

Verdens befolkning vokser, og behovet for fødevarer og energi er stigende. Det forventes, at akvakultur skal bidrage med en stigende andel af fødevarer i fremtiden. Men der mangler viden om, hvordan fremstillingen af produkter fra havet kan øges betragteligt, samtidig med at miljøpåvirkningen fra produktionen reduceres. Muslinger og tang, det man populært kalder blå biomasse, kan optage næringsstoffer, og de tager dem med ud af havet, når de bliver høstet. Den blå biomasse kan således anvendes som en fangkultur, der opsamler næringsstoffer og dermed afhjælper miljøproblemer, og samtidig omdanner næringsstofferne til værdifulde råvarer. Det er smart, der er et forretningsmæssige potentiale, men der er stadig et stykke vej, inden der ligger et koncept for, hvordan det kan fungere i stor skala.

Orbicon og Hedeselskabet arbejder på at udvikle det forretningsmæssige potentiale for brug af fangkultur til  miljøforbedring og deltager derfor i en række forsknings- og udviklingsprojekter, der udvikler mulighederne for at dyrke tang og muslinger i forbindelse med…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.