For medlemmer

Publiceret 01.12 2015

Små, blå og sultne efter næringsstoffer

Orbion og Hedeselskabet har gennem en årrække indsamlet viden og data om brugen af muslinger og tang til at fjerne næringsstoffer fra fjord og hav, der venter dog stadig en afklaring på reglerne for området.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem