For medlemmer

Publiceret 01.12 2015

Enghave Brygge: Lystfiskeri fra stuevinduet

I INDRE BY I KØBENHAVN BYGGES MONDÆNE LEJLIGHEDER UDE I HAVNEN – ORBICON HAR HÅNDTERET FORUNDERSØGELSER, FELTUNDERSØGELSER OG SAMLET VVM-PROCES UNDER PROJEKTETS FORBEREDELSE AF TI NYE BOLIGØER.

Man kunne måske tro, at Københavns Havn er en omgang plumrevand med gamle cykler som bunddække, men det er langt fra tilfældet. Der er god vandudskiftning, vandkvaliteten er  rigtig fin, og der er god forekomst af ålegræs og masser af skrubber, ål, sild og havørreder. Om sommeren er vandet også fyldt med glade havnebadere. Lidt syd for havnen ligger Kalveboderne, som består af et Natura 2000-område særligt beskyttet naturområde), som kræver særlig dokumentation, når der skal bygges nyt i havnen.

Enghave Brygge er ti nye boligøer og er sidste del af en gammel vision for den sydlige del af indre havn, hvor der etableres boliger ud i havnen med kanaler mellem blokkene efter  hollandsk forbillede. Men inden byggeriet kan gå i gang foreligger en lang proces med at redegøre for vandkvalitet, sediment, jordforurening og så videre. Byggeriet er VVM-pligtigt, hvilket betyder, at en lang række forhold skal afklares og vurderes, inden byggeriet går i gang. Det være sig jordforurening, støj, vind, sediment, vandkvalitet, kortlægning af ålegræs og så videre.

I…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.