For medlemmer

Publiceret 01.12 2015

E.M. Dalgas' store opdyrkningsplan

Glimt af Hedeselskabets historie

DA DANMARK MISTEDE LAND TIL PREUSSEN I 1864, MÅTTE DET DANSKE SAMFUND STILLE SIG NOGLE ALVORLIGE SPØRGSMÅL OMKRING DEN NATIONALE IDENTITET, OG HVORDAN DET TIDLIGERE SÅ STORE DANMARK SKULLE KOMME VIDERE. DEN NYE GRÆNSE LØB VED KONGEÅEN, OG EN STOR DEL AF LANDBRUGSJORDEN BLEV TYSK. DERFOR KOM DER I  EFTERKRIGSÅRENE FOKUS PÅ DET, MAN KALDTE HEDESAGEN. DER VAR DOG TO STORE PROBLEMER VED OPDYRKNINGEN AF HEDEN. HVORDAN GREB MAN DET AN, OG HVEM SKULLE BETALE FOR DET?

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem