For medlemmer

Publiceret 01.12 2015

Botanisk Haves søer: Fra plumrehul til regnvandsbassin

MIDT I AARHUS LIGGER BOTANISK HAVE, OG INDE I HAVEN LIGGER TRE SMÅ SØER, SOM HEDEDANMARK HÅNDTERER OPRENSNINGEN AF, SÅ DE RENT FAKTISK ER SØER IGEN.

Haven er anlagt i et kuperet terræn med vidtstrakte plæner med store, fritstående træer og små, intime, grønne rum. Et vandløb løber igennem hele haven, danner tre søer og løber videre ned gennem Den Gamle By og dens kanaler. Søerne er beregnet til at håndtere regnvandet, men de blev sidst oprensede i 1999 og var derfor ved at være næsten fyldt op med mudder, gamle blade, tagrør, siv, cykler, andefoder og så videre. Så de trængte for alvor til at blive oprenset igen for ikke at ende som en tilgroet mose. De første søer blev oprenset i 2014, og den  sidste bliver det her i efteråret.

Udover at håndtere regnvandet, tjener søerne et rekreativt formål for havens gæster. Det giver mere variation og liv i parken, og det fører også et andet dyreliv med sig i form af fugle og  insekter. Der er blevet kørt 400 tons sediment væk fra de første to søer, og op mod 200 tons bliver fjernet fra den tredje. Det giver søer med renere vandkvalitet, da sedimentet indeholder betydelige mængder tungmetaller og kulbrinter. Bunden er sænket, og det betyder, at der er plads til mere…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.