For medlemmer

Publiceret 01.12 2015

Ny bog om KVL'S historie

GENNEM NÆSTEN 150 ÅR SATTE DEN KONGELIGE VETERINÆR OG LANDBOHØJSKOLE SIT PRÆG PÅ UDVIKLINGEN AF DET DANSKE SAMFUND, OG EN NY BOG FORTÆLLER HISTORIEN OM INSTITUTIONENS UDVIKLING FRA HØJSKOLE TIL UNIVERSITET. HEDESELSKABET HAR STØTTET BOGPROJEKTET MED 100.000 KRONER.

På en sensommerdag først i september lagde Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet lokaler til en bogudgivelse, som har en særlig tilknytning til de fysiske  rammer. I udgivelsen, som har fået titlen ”Mellem land og by – Landbohøjskolens historie”, fortæller forfatter Bo Fritzbøger historien om Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København. Og der var mange tråde, som skulle samles. Stedet blev nemlig grundlagt allerede i 1858, mens Landbohøjskolen blev en del af Københavns Universitet i 2007, hvor den blev indlemmet i Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet.

Bogen handler om selve institutionen med spændende og sjove anekdoter fra hverdagen krydret med mange af de forskningsmæssige resultater, som Landbohøjskolen har bidraget med gennem årene. På den måde er det en hel epoke fra start til slut, der gengives på bogens 270 sider. Bo Fritzbøger, der i dag er lektor, dr. phil, på Københavns Universitet, har haft et livslang forhold til KVL. Han sagde i forbindelse med bogreceptionen: ”Der er to hovedtemaer, som går igen gennem hele…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.