For medlemmer

Publiceret 01.12 2015

Ny bog om KVL'S historie

GENNEM NÆSTEN 150 ÅR SATTE DEN KONGELIGE VETERINÆR OG LANDBOHØJSKOLE SIT PRÆG PÅ UDVIKLINGEN AF DET DANSKE SAMFUND, OG EN NY BOG FORTÆLLER HISTORIEN OM INSTITUTIONENS UDVIKLING FRA HØJSKOLE TIL UNIVERSITET. HEDESELSKABET HAR STØTTET BOGPROJEKTET MED 100.000 KRONER.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem