For medlemmer

Publiceret 28.02 2023

Er håbet for mere biodiversitet blevet grønnere?

Tekst: Mette Meldgaard

De kom næsten på samme tid. Rapporten fra det nationale Biodiversitetsråd og den internationale biodiversitetsaftale på FN’s COP15 i Canada. Den ultrakorte konklusion: Alle skal ud over stepperne, hvis tabet af arter skal vendes. Det gælder ikke mindst for den danske natur. Men hvordan kommer vi videre? Og hvorfor skulle en ny global aftale ændre noget denne gang?

Lyt til artiklen

Lange rapporter og komplicerede aftaler kan tage pusten fra de fleste. Men i Den Jenssen Buchske Plantage ved Silkeborg finder man et konkret eksempel på et naturområde, hvor der arbejdes målrettet på at øge biodiversiteten. Anlagt af Hedeselskabet i 1917 er der her 106 år senere gang i en større plan om at skabe mere plante- og dyreliv sammen med Hedeselskabets medlemmer. Samtidig skal de mest produktionsdygtige arealer bevares, for det er vigtigt for samfundet at producere træ.

- Men vi må også bare konstatere, at vores dyrkning for at opfylde vores behov har haft nogle økologiske konsekvenser, siger klima- og biodiversitetschef i Hedeselskabet, Mads Flinterup.

Det var skovrider Allan Bechsgaards viden om naturværdiernes potentiale i det kuperede terræn, der ledte Mads Flinterups opmærksomhed i den retning. Her…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.