Publiceret 28.02 2023

Syn for sagen

Året rundt bliver der arbejdet med alverdens projekter i og med naturen – og medarbejderne er også flittige fotografer, når de bevæger sig rundt i landet. Kom med HedeDanmark på job. 


Sted: Kulsø Spejdercenter nordvest for Vejle  
Opgave: Etablering af 100 m. boardwalk og 35 m2 platform
Fotograf: Anders Juul Leth, projektleder
På billedet: Søren Johnsen skruer lærkeplanker fast. Det kræver i alt ca. 4000 skruer

Sted: Frederikssund
Opgave: Fiberdug lægges ud over skråning med japansk pileurt for at bekæmpe den invasive art.
Fotograf: Emil Jæger, driftsassistent

Sted: Jyllinge Station
Opgave: Fældning af asketræ med
begyndende asketoptørre, hvor der tages hensyn til kørestrømsledninger, kørende tog og nabohuset
Fotograf: Peter Zimmermann, skov- og naturtekniker
På billedet: Michlas Larsen og Agnar Strunk

Sted: Vejen Store Vandmølle
Opgave: Nedsætning af større ståltunnel, én af mange delelementer. Inkl.
reetablering af Vejen Å
Fotograf: Henrik Thule Gjerlevsen, Vejen Kommune

Sted: Salling Groups hovedkontor, Aarhus
Opgave: Design og anlæggelse af park med vild blomstereng, insekthoteller, beplantninger osv.
Fotograf: Ellen Lillian Hundevad Steen, projektleder

Sted: Sostrup Skov, Norddjursland
Opgave: Fældning af hugstmodne træer, hvorefter nye træer plantes

Fotograf: Anders Bloch Sørensen, skovarbejder
På billedet: Nicolai Faurholt Stubbe

Sted: Haderslev
Opgave:
Etablering af ny bro over vandløbet Hindemade, der forbinder Damende og Haderslev Dam.
Fotograf: Claus Otte, arbejdende formand i HedeDanmark

Sted: Mellem Langgade Station i Valby og Peter Bangs Vej Station på Frederiksberg  
Opgave: Årlig vinterskovning af risikotræer langs jernbanenettet 
Fotograf: Agnar Strunk 
På billedet: Christina Rosenvinge

Sted: Hvidovre Hospital
Opgave: Anlægsprojekt med jordarbejde, belægning og plantning af træer, buske, græsser og stauder
Fotograf: Henrik Petersen Bjørkdahl, studentermedhjælper

Sted: Frederikssund
Opgave: Hævning og forbedring af trappetrin med snublekant hos virksomheden
CO-RO
Fotograf: Morten Kryger
På billedet: Jens Aage Brix Laursen

Sted: Ålholm Station i København 
Opgave: Årlig vinterskovning af risikotræer langs jernbanenettet 
Fotograf: Agnar Strunk 
På billedet: Peter Zimmermann og Kasper Appelquist

Sted: Ringe Torv
Opgave: Ombygning af torvet, herunder ombygning af trappe, beplantning og etablering af scene og nyt springvand
Fotograf: Patrick Fridal Vanggaard Andersen

Sted: Guldborg Storskov, Lolland
Opgave: Flishugning af løvtrætoppe, der bliver fragtet til de østdanske varmeværker
Fotograf:
Jens Brandbyge Jørgensen, driftsleder 
På billedet: Entreprenør Brian Rasmussen (BR Flis) og vognmand Tim Krogh

Sted: Hedeselskabets hovedkontor, Viborg
Anledning: Introdag for nye medarbejdere med blandt andet rundtur i museet og biodiversitetesparken 
Fotograf: Hanne Hebsgaard Steinmetz

Sted: DM i Skills, Fredericia
Anledning: Fælles inspirationstur til DM i Skills, det store årlige Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne 
Fotograf: Stephanie Payne Salomonsen
På billedet: Ellen Lillian Hundevad Steen, projektleder, og Mette og Noah, begge anlægsgartnerelever