For medlemmer

Publiceret 28.02 2023

Hedeselskabet støtter: Skjult digesystem skal beskytte sårbare kyst- og havneområder

Et nyt digesystem med navnet HiddenDyke kan blive et fleksibelt og effektivt værn til at sikre kyst- og havneområder mod oversvømmelser. Hedeselskabet har støttet udviklingen af HiddenDyke med 300.000 kroner, og konceptet er nu klar til forsøg i storskala.

Det er hurtigere at stille op end en barriere af sandsække, det bruger kun halvt så meget vand i forhold til watertubes, det er langt billigere at installere som permanent løsning, og oveni gør det også arbejdet meget lettere for beredskabet.

Der er mange fordele ved det nye digesystem, HiddenDyke, hvor en stor, lang ’slange’ kan aktiveres, fyldes med vand og anvendes som en fysisk barriere til at sikre kyst- og havneområder mod oversvømmelse. På grund af klimaforandringer bliver risikoen for oversvømmelser og stormflod større, og systemet forventes at blive en stærk parameter i fremtiden både i Danmark og i udlandet.

Slangemembransystemet kan enten nedgraves permanent og fastgøres med jordspyd i kystnære områder, eller det kan hurtigt udrulles og monteres i forudinstallerede fastgørelsespunkter i fx et byområde.

Konceptet er udviklet af HiddenDyke ApS, der undervejs har samarbejdet med Sønderborg Kommune og DTU. HiddenDyke er nu klar til at gennemføre et forsøg…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.