For medlemmer

Publiceret 28.02 2023

For 260 år siden hjalp tyske skovfolk de danske skove – nu går hjælpen den anden vej

Tekst: Joakim Bisgaard Jensen

I slutningen af 1700-tallet var de danske skove næsten udryddede. I Tyskland fandtes imidlertid dygtige skovfolk, der skulle vise vejen for det danske skovbrug. I dag er tendensen nærmere modsat – danske skovfogeder er nu med til at udvikle det tyske forstvæsen med digitalisering, teknologi og kultur.

Lyt til artiklen

- Hvad vil du gerne med din skov? Det spørgsmål har den tyske skovejer aldrig fået før. Derfor skal han lige samle tankerne et kort øjeblik. Men så vælter det ellers ud med overvejelser og idéer til, hvordan han ville forvalte sin skov, hvis han ellers selv kunne bestemme.

Det er den danske skovfoged Martin Bösselmann, der stiller spørgsmålet. Efter mange år i HedeDanmark er han for nyligt blevet leder for en ny afdeling i Tyskland, HD Forest Germany, som tilbyder skovforvaltning til private skovejere i den tyske delstat Brandenburg. Op til lanceringen rejste han rundt i det tyske landskab for at undersøge behovet blandt de tyske skovejere. Her lagde han mærke til en særlig forskel. Nemlig, at den danske skovforvaltning sætter mennesket i centrum, mens mange tyske aktører sætter skoven i centrum. Denne kulturelle…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.