For medlemmer

Publiceret 28.02 2023

Øresundsbroen sikres mod stormflod af katastrofefilmkaliber

Foto: Esben Holmager Hansen

Tekst: Christian Agerskov Munk

Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige er ved at blive klimasikret ved hjælp af omfattende beskyttelsestiltag ved tunnelmundingen og ved Peberholm. HedeDanmark har allerede hjulpet til med første etape, og når flere diger og mure står færdige i 2025, vil tunnelen kunne modstå oversvømmelser, der statistisk set kun opstår hvert 10.000 år.

Lyt til artiklen

En voldsom orkan fra øst presser store vandmængder ind mod Sjællands kyster. Vandet stiger hurtigt og skyller ind over land. Inden længe står meget af Amager under vand – herunder landingsbanerne ved Københavns Lufthavn. Også på Peberholm mellem Danmark og Sverige rejser vandet sig, og begynder at skylle ned i Øresundsbroens tunnel. Inden længe er røret fyldt med vand.

Scenariet kunne været taget ud af en af de naturkatastrofefilm, der i slutningen af 1990’erne blev populære i takt med den gryende erkendelse af klimaforandringernes konsekvenser. Men scenariet er ikke grebet ud af den blå luft. Vandmængder af næsten samme omfang ramte Danmark for 150 år siden – og sker det igen, vil konsekvenserne være katastrofale.

Øresundsbroen, der forbinder Danmark og Sverige med asfalt og…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.