Tvis Mølle Naturlaboratorium

’Tvis Mølle Naturlaboratorium’ er et 24 hektar natur- og kulturområde, hvor der etableres fire læringslaboratorier – natur, vand, kulturarv og sundhed, som skal danne en ramme, der inspirerer og opfordrer til at benytte naturen som det store undervisningslokale og udforske de stedbundne værdier. Her bliver læring sjovt, udfordrende, beskidt og betagende. Projektet er skabt i et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Møller & Grønborg og med bidrag fra borgere, institutioner og organisationer.

Tvis Mølle Naturlaboratorium

Tvis Møllevej 15
7500 Holstebro
Danmark