Randers Stenrev - ålegræs sejles ud

Randers Stenrev er en miljøgruppe, der har som sit primære formål at etablere nye eller retablere mistede stenrev i og omkring Randers Fjord.

Stenrev er attraktive levesteder for fisk og smådyr, som i de mange hulrum mellem stenene finder ideelle skjule- og levesteder.
Desværre er mange af vore oprindelige stenrev forsvundet, da man i årtier har opfisket sten fra dem. Stenene er blevet brugt til høfder og havnemoler landet over.

Læs mere her

Stenrev og ålegræsbede i Randers fjord

Randers fjord
Danmark