Randers Stenrev - plantning af ålegræs

Ålegræsbede i Naturpark Randers Fjord

Havlivet i de danske fjorde har længe været på retur. Det gør man noget ved i Randers og en gruppe frivillige har derfor i samarbejde med Randers Kommune og med støtte fra Hedeselskabet plantet ålegræsplanter i fjorden ved Udbyhøj Havn tæt ved fire nyanlagte stenrev.

Etablering af 2 ålegræsbede, er en del af et større projekt "Stenrev og Ålegræs i Randers Fjord". Det samlede projekt vil gavne både biodiversitet og klima, og medvirke til at genoprette liv i Randers Fjord. Projektet udspringer i et ønske fra lystfiskerne om bl.a. at gavne opvækst af fiskeyngel, men også biodiversitet i bredere forstand.

Stenrevene har en række gode egenskaber i forhold til havmiljøet. De skaber skjulesteder for småfisk og andre havdyr og er samtidig grobund for forskellige typer tang og andre alger, der ud over at danne levested for smådyr også binder CO2. Samtidig danner stenrevene bølgebrydere, så der senere kan etableres ålegræsbede i forbindelse med stenrevene.

Ålegræs, som er væsentlig i opretholdelsen af livet på de arealer, er også på tilbagegang i mange danske kystområder. Ålegræsset er plantet i op til halvanden meters dybde i Randers Fjords udmunding, hvor det ligger i læ af de nye stenrev. Det kommer fjordmiljøet til gode ifølge projektleder og biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune.

Ålegræsset renser vandet og er samtidigt hjem for tanglopper, snegle og rejer, som er føde for de lidt større fisk. Fiskeyngel bruger græsset til at gemme sig fra de større dyr, så de kan nå at vokse sig store. Derfor er ålegræsset en forudsætning for en sund og levende fjord.

 Anne Margrethe Wegeberg

Projektet med at anlægge stenrev og ålegræs er startet af en lokal gruppe ved navn Randers Stenrev. Projektet er finansieret af ELRO-fonden, LAG Randers-Favrskov, EU, Randers Kommune og Hedeselskabet (97.000 kroner).

HedeDanmark har etableret stenrevene (læs mere her).

Randers Stenrev - ålegræs sættes på søm 1
Randers Stenrev - ålegræs sættes på søm 2

Se hvordan ålegræs plantes

FRIVVILLIGE I ARBEJDSTØJET

Over to weekender blev der plantet over 5.000 ålegræsplanter i fjorden ved Udbyhøj Havn. Først blev hver enkel plante bundet på et stort søm af frivillige borgere, der i højt humør konkurrerede på antal, hastighed og udvikling af den mest effektive ”viklemetode”.

Dernæst tog dykkerne over og plantede ålegræsset i forbindelse med de fire stenrev, der blev etableret tidligere på året.