Formand for repræsentantskabet

Janus Skak Olufsen

Næstformand for repræsentantskabet

John Nielsen

Region Nordjylland

Henrik Bach 
Lone Færch 
Jesper Høstgaard-Jensen 
Mogens Højholt Hansen 
Niels Jørgen Pedersen

Region Midtjylland

Lone Andersen 
Henrik Bindslev 
Bolette van Ingen Bro 
Niels Jørgen Bønløkke 
Louise Gade 
Henrik Herold 
Niels Juhl Bundgaard Jensen 
Klavs Krieger von Lowzow 
Janus Skak Olufsen 
Birger H. Schütte 
Ejnar Thomsen

Region Syddanmark

Ulrik I. Bernhoft 
Henrik Bertelsen 
Anders C. Bjørnshave-Hansen 
Benny Ravn Bonde 
Per Bonefeld 
Peder B. Corneliussen 
Peter Gæmelke 
Nicolai Hansen
Lars Erik Hornemann 
Jørgen Graulund Jørgensen 
Søren Schmidt Thomsen 
Svend Aage Linde 
Henning Lorentzen 
Berith Nissen
Henrik Petersen 
Henrik Seiger

Region Sjælland

Kim Enemark 
Henrik Fabienke 
Andreas Hastrup 
Henrik Høgh 
Peter Melchior 
Claus de Neergaard 
John Nielsen 
Ulla Röttger 
Carl Boisen Thøgersen 
Steen Neuchs Vedel

Region Hovedstaden

Hans Peter Hjerl 
Torben Huss 
Birgitte Brinch Madsen 
Lars Peter Nielsen 
Stig Pastwa 
Dorrit Vanglo

Valgt af repræsentantskabet

Mai Louise Agerskov 
Frants Bernstorff-Gyldensteen 
Arne Frandsen 
Niels Hedegaard Kragh 
Christian Ditlev Lüttichau 
Tina Moe 
Norbert F. V. Ravnsbæk 
Jørgen Skeel 

Udpeget af Landbrug & Fødevarer

Jens Ejner Christensen 
Torben Hansen 
Kurt Mølgård Jørgensen 
Anette Klausen

Æresmedlemmer

Oluf von Lowzow 
Christian Sørensen
Peder Thomsen
Frants Bernstorff-Gyldensteen