Formand for repræsentantskabet

Janus Skak Olufsen

Næstformand for repræsentantskabet

John Nielsen

Region Nordjylland

Henrik Bach 
Jesper Høstgaard-Jensen 
Mogens Højholt Hansen 
Andreas Poulsen
Niels Jørgen Pedersen

Region Midtjylland

Lone Andersen 
Bolette van Ingen Bro 
Alexander Gamborg
Peter Heydorn
René Kvist

Jakob Lave
Klavs Krieger von Lowzow 
Janus Skak Olufsen 
Birger H. Schütte 
Brian Thomsen
Ejnar Thomsen

Region Syddanmark

Tove Beck
Henrik Bertelsen 
Anders C. Bjørnshave-Hansen 
Benny Ravn Bonde 
Per Bonefeld 
Peder B. Corneliussen 
Peter Gæmelke 
Nicolai Hansen
Jørgen Graulund Jørgensen 
Berith Nissen
Henrik Petersen 
Nis Christian Vilian Raun
Sune Aagot Sckerl
Henrik Seiger
Søren Schmidt Thomsen 
Lisbeth Valther

Region Sjælland

Henrik Høegh-Andersen
Anders Dolmer
Lisbeth Lyck Sevel
Andreas Hastrup 
Lars Hvidtfeldt
Marie Riegels Melchior
Claus de Neergaard 
John Nielsen 
Carl Boisen Thøgersen 
Steen Neuchs Vedel

Region Hovedstaden

Emil Sølyst Hjerl
Torben Huss 
Gustav Lassen
Per Olesen
Stig Pastwa 
Dorrit Vanglo

Valgt af repræsentantskabet

Mai Louise Agerskov 
Frants Bernstorff-Gyldensteen  
Niels Hedegaard Kragh 
Palle Madsen 
Tina Moe 
Norbert F. V. Ravnsbæk 
Katherine Richardson
Jørgen Skeel 

Udpeget af Landbrug & Fødevarer

Kristian Gade 
Torben Hansen 
Niels Henrik Keinicke
Anette Klausen

Æresmedlemmer

Christian Sørensen
Peder Thomsen
Frants Bernstorff-Gyldensteen