Bestyrelsesformand

Jørgen Skeel

Formand for Det danske Hedeselskab siden 2019 og medlem af bestyrelsen siden 2012. Formand for Nomineringsudvalget og medlem af Risiko- og revisionsudvalget.
Særlige kompetencer inden for landbrug og skovbrug samt international indsigt i virksomhedsetablering, forretningsudvikling og virksomhedsledelse. 

Køn: Mand 
Født: 1963 
Valgt: 2019, valgperiode udløber: 2021 
Uafhængig: Ja 

Formand for: 
• Dalgasgroup A/S 
• AKV-Langholt AmbA 
• Donau Agro ApS 
• Slåbakkegaard Fonden 

Bestyrelsesmedlem i: 
• Den Schimmelmannske Fond 
• Cargill-AKV I/S 
• Legater administreret af Hedeselskabet 

Næstformand for bestyrelsen

Dorrit Vanglo

Næstformand for Det danske Hedeselskab siden 2019 og bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2016. Formand for Risiko- og revisionsudvalget.
Særlige kompetencer inden for ledelse, forretningsudvikling og investeringsvurdering samt en indsigt i samfundsudvikling og finansielle forhold. Direktør for LD Fonde.

Køn: Kvinde 
Født: 1956 
Senest genvalgt: 2020, valgperiode udløber: 2022 
Uafhængig: Ja 

Formand for: 
• Kapitalforeningen LD 

Næstformand i: 
• Dalgasgroup A/S
• Danmarks Eksportkredit 
• Eksport Kredit Finansiering A/S 

Bestyrelsesmedlem i:
• Bikubenfonden 

Bestyrelsesmedlem og formand for repræsentantskabet

Janus Skak Olufsen

Medlem af bestyrelsen for Det danske Hedeselskab siden 2019 og formand for repræsentantskabet i Det danske Hedeselskab siden 2019. Formand for Medlemsudvalget og medlem af Nomineringsudvalget.
Særlige kompetencer inden for juridiske forhold herunder forenings- og fondsret, land- og skovbrug, ikke-finansielle risici. Advokat og partner i DAHL. Ejer af Quistrup Gods, Struer.

Køn: Mand
Født: 1974
Valgt: 2020, valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja

Formand for:
• Ejner Hessel-koncernen
• A/S Motortramp
• Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient’s Fond
• Skovselskabet af 13. december 2017 A/S
• Jysk Plade Bearbejdnings Center A/S
• Vennerslund Gods A/S

Bestyrelsesmedlem i:
• Dalgasgroup A/S
• Ejendomsselskabet Amaliegade 49 A/S
• Stensbygaard Fonden
• Vibocold A/S

Bestyrelsesmedlem

Henrik Høegh

Medlem af bestyrelsen for Det danske Hedeselskab siden 2019. 
Særlige kompetencer inden for politik, landbrug, virksomhedsledelse og Viceborgmester i Lolland Kommune samt næstformand for Teknisk Udvalg. Tidligere minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

Køn: Mand 
Født: 1952 
Valgt: 2019, valgperiode udløber: 2021 
Uafhængig: Ja 

Formand for: 
• Biogasbranchen 

Næstformand for: 
• GUDP

Bestyrelsesmedlem i: 
• Dalgasgroup A/S
• Dansk Affaldsforening
• Affalds- og Energiselskabet REFA på Lolland Falster 
• Business LF
• Ren Energi Lolland
• Planklagenævnet, Viborg 

Bestyrelsesmedlem

Bolette van Ingen Bro

Bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2016. Medlem af Medlemsudvalget. 
Særlige kompetencer inden for forretningsudvikling, samarbejdsmodeller, netværksdannelse og facilitering samt fødevareproduktion, projektplanlægning og udførelse. Ejer og direktør af Navigators og Danish Clusters/Cluster Excellence Denmark.

Køn: Kvinde 
Født: 1965 
Senest genvalgt: 2020, valgperiode udløber: 2022 
Uafhængig: Ja

Formand for: 
• Fonden West Coast Center Jutland 
• Kystcentret A/S

Bestyrelsesmedlem i: 
• Dalgasgroup A/S 
• Vestjysk Bank A/S

Bestyrelsesmedlem

Steen Neuchs Vedel

Bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2020. Medlem af Risiko- og revisionsudvalget. 
Særlige kompetencer inden for virksomhedsledelse, strategiudvikling og implementering, transport og service, entreprenør/anlæg, rådgivning, projektstyring og industri samt produktion. Direktør for I/S Vestforbrænding. 

Køn: Mand
Født: 1965
Valgt: 2020, valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Ja

Bestyrelsesmedlem i:
• Dalgasgroup A/S
• Afatek A/S

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Karen Margrethe Jacobsen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2019. 
Køn: Kvinde
Født: 1963
Valgt: 2019, valgperiode udløber: 2023 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Dalgasgroup A/S.

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Morten Kjølhede Møller

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2019. 
Køn: Mand
Født: 1984
Valgt: 2019, valgperiode udløber i 2023 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Dalgasgroup A/S.

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Poul-Erik Nielsen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2011. 
Køn: Mand 
Født: 1956 
Senest genvalgt: 2019, valgperiode udløber: 2023 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Dalgasgroup A/S.

Hedeselskabets medlemsudvalg

Hedeselskabets medlemsudvalg er nedsat af bestyrelsen til at varetage medlemmernes interesser og arbejder blandt andet med at kortlægge mulighederne for at støtte projekter og aktiviteter i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf.

Du er altid velkommen til at fremsende forslag til mulige projekter til os på info@hedeselskabet.dk.

Medlemsudvalget består af:

  • Janus Skak Olufsen, formanden for repræsentantskabet og formand for medlemsudvalget
  • John Nielsen, næstformand for repræsentantskabet
  • Bolette van Ingen Bro, udpeget af Hedeselskabets bestyrelse