Bestyrelsesformand

Jørgen Skeel

Formand for Det danske Hedeselskab siden 2019 og medlem af bestyrelsen siden 2012. Formand for Nomineringsudvalget og medlem af Risiko- og revisionsudvalget.
Særlige kompetencer inden for landbrug og skovbrug samt international indsigt i virksomhedsetablering, forretningsudvikling og virksomhedsledelse. 

Køn: Mand 
Født: 1963 
Senest genvalgt: 2023, valgperiode udløber: 2025 
Uafhængig: Ja 

Formand for: 
• AKV-Langholt AmbA 
• Donau Agro ApS 
• Slåbakkegaard Fonden 

Bestyrelsesmedlem i: 
• Den Schimmelmannske Fond 
• Cargill-AKV I/S 
• Legater administreret af Hedeselskabet 

Næstformand for bestyrelsen

Dorrit Vanglo

Næstformand for Det danske Hedeselskab siden 2019 og bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2016. Formand for Risiko- og revisionsudvalget.
Særlige kompetencer inden for ledelse, forretningsudvikling og investeringsvurdering samt en indsigt i samfundsøkonomi og finansielle forhold. 

Køn: Kvinde 
Født: 1956 
Senest genvalgt: 2024, valgperiode udløber: 2026 
Uafhængig: Ja 

Næstformand i: 
• Danmarks Eksport & Investeringsfond 
• EKS - Danmarks Eksportkredit 
• Eksport Kredit Finansiering A/S

Bestyrelsesmedlem i:
• Bikubenfonden 

Medlem af: 
• Komiteen for God Fondsledelse

Bestyrelsesmedlem og formand for repræsentantskabet

Janus Skak Olufsen

Medlem af bestyrelsen for Det danske Hedeselskab siden 2019 og formand for repræsentantskabet i Det danske Hedeselskab siden 2019. Formand for Medlemsudvalget og medlem af Nomineringsudvalget.
Særlige kompetencer inden for juridiske forhold herunder forenings- og fondsret, land- og skovbrug, ikke-finansielle risici. Advokat og partner i DAHL. Ejer af Quistrup Gods, Struer.

Køn: Mand
Født: 1974
Senest genvalgt: 2024, valgperiode udløber: 2025
Uafhængig: Ja

Formand for:
• Ejner Hessel Holding A/S
• Ejner Hessel A/S
• Ejner Ejendomsselskab A/S
• A/S Motortramp

• Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient’s Fond
• Skovselskabet af 13. december 2017 A/S
• Jydsk Plade Bearbejdnings Center A/S
• Vennerslund Gods A/S

Bestyrelsesmedlem i:
• Ejendomsselskabet Amaliegade 49 A/S
• Stensbygaard Fonden
• Vibocold A/S

Bestyrelsesmedlem

Bolette van Ingen Bro

Bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2016. Medlem af Medlemsudvalget. 
Særlige kompetencer inden for forretningsudvikling, samarbejdsmodeller, netværksdannelse og facilitering samt fødevareproduktion, projektplanlægning og udførelse. Ejer og direktør af Navigators og Danish Clusters/Cluster Excellence Denmark.

Køn: Kvinde 
Født: 1965 
Senest genvalgt: 2024, valgperiode udløber: 2026
Uafhængig: Ja

Formand for: 
• Fonden West Coast Center Jutland 

Bestyrelsesmedlem i: 
• Vestjysk Bank A/S (og forperson for bestyrelsens bæredygtighedsudvalg)

Bestyrelsesmedlem

Steen Neuchs Vedel

Bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2020. Medlem af Risiko- og revisionsudvalget. 
Særlige kompetencer inden for virksomhedsledelse, strategiudvikling og implementering, transport og service, entreprenør/anlæg, rådgivning, projektstyring og industri samt produktion. Direktør for I/S Vestforbrænding. 

Køn: Mand
Født: 1965
Senest genvalgt: 2024, valgperiode udløber: 2026
Uafhængig: Ja

Næstformand i: 
• Afatek A/S

Bestyrelsesmedlem i:
• Dansk Fjernvarme
• Dansk Affaldsforening

Bestyrelsesmedlem

Lars Hvidtfeldt

Medlem af bestyrelsen for Det danske Hedeselskab siden 2022. 
Særlige kompetencer inden for landbrug, fødevarer og skovdrift samt strategi, forretningsudvikling og virksomhedsledelse. Godsejer Gl. Kirstineberg Gods og CEO Kirstineberg gruppen.

Køn: Mand 
Født: 1966 
Valgt: 2023, valgperiode udløber: 2025 
Uafhængig: Ja 

Formand for: 
• Gl. Kirstineberg Gods
• Seges Innovation Fond
• Lolland-Falster Folketidende
• Danish Quinoa Group F.M.B.A.

Bestyrelsesmedlem i: 
• Klimaskovfonden
• Realdania
• Leverandørforeningen LF-Biogas 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Maria Sønderup

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2023. 
Køn: Kvinde
Født: 19
Valgt: 2023, valgperiode udløber: 2027 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Martin Andersen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2023. 
Køn: Mand
Født: 19
Valgt: 2023, valgperiode udløber i 2027 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Jesper Eilschou

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2023. 
Køn: Mand 
Født: 19
Senest genvalgt: 2023, valgperiode udløber: 2027 

Hedeselskabets medlemsudvalg

Hedeselskabets medlemsudvalg er nedsat af bestyrelsen til at varetage medlemmernes interesser og arbejder blandt andet med at kortlægge mulighederne for at støtte projekter og aktiviteter i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf.

Du er altid velkommen til at fremsende forslag til mulige projekter til os på info@hedeselskabet.dk.

Medlemsudvalget består af:

  • Janus Skak Olufsen, formanden for repræsentantskabet og formand for medlemsudvalget
  • John Nielsen, næstformand for repræsentantskabet
  • Bolette van Ingen Bro, udpeget af Hedeselskabets bestyrelse