Knud Andersen og Mads Høg i Bakkeskoven

Publiceret 08.01 2021

Støtte til shelter i Bakkeskoven

Under fældning af træer i skoven fik ejeren ideen om at den åbnede plads kunne anvendes til shelter og snart kom ønskerne om at opstille borde og bænke, etablere bålplads, lave cykelparkering, udstrækningsbomme til motionisterne samt bindeplads til heste.

Knud Andersen er en virksom mand. Han har været i gang med en større fældning af store graner i Bakkeskoven Stjær, som han ejer en andel af, og anlagde i den anledning en slæbeplads/opbevaringsplads til træet – lige i udkanten af skoven tæt på offentlig vej. Ikke så snart at han havde planeret pladsen af med egne maskiner efter træet var væk og kun manglede et par læs sand til den sidste finish, fik han en idé. Pladsen kunne lige så godt bruges til vores alles fælles bedste ved at opstille et par shelter til overnatning.

Læs mere om projektet her.

Dit projekt?
Har du også et godt projekt i tankerne kan du som medlem af Hedeselskabet søge medlemspuljen inden 1. februar 2021.

Læs mere om ansøgninger til medlemspuljen her.