Slæbeplads Bakkeskoven

Ny oase i Bakkeskoven Stjær

Landmand Knud Andersen ejer en del af Bakkeskoven Stjær ved Skanderborg og har anlagt en opbevaringsplads til fældede træer. Han fik den idé, at pladsen lige så godt kunne bruges til fælles bedste ved at opstille shelters, borde og bænke og dermed give både lokale motionister, spejdere og børnehaver et samlingspunkt, når de skal i skoven. Pladsen bliver til med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje. 

Knud Andersen er en virksom mand. Han har været i gang med en større fældning af store graner i Bakkeskoven Stjær, som han ejer en andel af, og anlagde i den anledning en slæbeplads/opbevaringsplads til træet – lige i udkanten af skoven tæt på offentlig vej. Ikke så snart at han havde planeret pladsen af med egne maskiner efter træet var væk og kun manglede et par læs sand til den sidste finish, fik han en idé. Pladsen lige så godt kunne bruges til vores alles fælles bedste ved at opstille et par shelter til overnatning, opstille borde og bænke, etablere bålplads, lave cykelparkering, udstrækningsbomme til motionisterne samt bindeplads til heste.

Som landmand vil jeg gerne være med til at bygge bro mellem land og by ved at åbne for adgang til vores arealer – jeg har i forvejen trampestier på mine marker. Jeg vil også gerne være med til at passe naturen ved i fællesskab med byens borgere og foreninger at tillade brug af naturen ud fra fælles spilleregler, så vi både giver beboerne naturoplevelser men samtidig beskytter og plejer naturen fordi det foregår i en dialog og et samspil med både lodsejere og lokalbefolkningen, Desuden ser vi også gerne gæster/turister nyde vores dejlige område. 

Sådan fortæller Knud Andersen, der dog helst ikke ville stå alene med projektet. Han kontaktede derfor Mads Høg, tidligere landinspektør og særdeles aktiv i Stjær Trampesti Laug. Lauget er en gruppe under borgerforeningen i Stjær, som arbejder for at udvikle og formidle aktiviteter og adgang til landskabet, naturen og skove i lokalområdet. Mads Høg var med på ideen og har været i dialog med alle lodsejerne omkring området. Og nu er alle tilladelser til projektet i hus. En mindre arbejdsgruppe vil i januar gå videre med planlægning om opsætningen af shelter inde i skoven og et sæt borde-bænke på slæbepladsen.

Til indkøb af byggematerialer til shelters, borde, bænke og bomme søgte han Hedeselskabets medlemspulje om midler.

”Knud Andersens projekt er et rigtig godt eksempel på, hvad vi ønsker at støtte medlemspuljen. Her tæller det lokale initiativ – Knud er en vaskeægte ildsjæl – og samtidig er hans projekt en del af et aktivt lokalsamfund, som netop arbejder at styrke relationen til naturen,” siger Vibeke Højen, projektchef i Hedeselskabet.

Ud over anlæggelsen af pladsen vil Knud Andersen søge kommunen om etablering og drift af et felttoilet og vandværket om en vandpost. Stjær Landsby har lige vundet hæderen årets landsby i Skanderborg Kommune og går videre til finalen om Regionens Landsby. Knud Andersen har foreslået, at præmien kan indgå i projektet med en særlig installation, som for eksempel kunne være en sauna eller et vildmarksbad. Men i første omgang gælder det altså en shelterplads.

”Der er mange aktiviteter i vores landsby, hvor vi stadig har både brugs, skole, forsamlingshus, børnehave, borgerforening, sportsforening, spejdere, lokale håndværkere samt flere aktive beboergrupper. Jeg vil også på landbrugets vegne som naturejer og naturplejer være med til at give byen denne ’gave’ sammen med Hedeselskabet,” siger Knud Andersen.

Bakkeskovens shelters indvies

Indvielse 25. september 2021

- - - endelig kom dagen, hvor de sidste tilladelser var i hus, coronareglerne tillod forsamlinger og vi kunne fejre de to nye shelters midt på skråningen i bakkeskoven. 

Byens aktive beboere sagde tak til Knud for den gode gave og mulighed for at bruge skoven.