Naturkraft

Publiceret 29.10 2019

Støtte til formidling om den vestjyske natur

Naturkraft i Ringkøbing bliver ikke kun en oplevelse for de besøgende – området vil også bidrage til bedre forhold for biodiversiteten.

Blandt andet gennem et delprojekt, som Hedeselskabet støtter tilblivelsen af.

Når Naturkraft åbner i juni 2020 kan de besøgende forvente sig en naturoplevelse lidt ud over det sædvanlige. Men udover at formidle om især den vestjyske natur, hvordan mennesket har påvirket naturen og give adgang til at opleve Vestjylland i komprimeret form, så arbejder Naturkraft også på andre projekter i den offentligt tilgængelige del af området. Et af projekterne skal fremme betingelserne for artsrige og levedygtige bestande af trængte insekter, især sommerfugle og vilde bier.

Læs mere om projektet.