Bi i lyng 2000

Bier og insekter skal ha’ det bedre

Naturkraft i Ringkøbing bliver ikke kun en oplevelse for de besøgende – området vil også bidrage til bedre forhold for biodiversiteten. Blandt andet gennem et delprojekt, som Hedeselskabet støtter tilblivelsen af.

Når Naturkraft åbner i juni 2020 kan de besøgende forvente sig en naturoplevelse lidt ud over det sædvanlige. Men udover at formidle om især den vestjyske natur, hvordan mennesket har påvirket naturen, og give adgang til at opleve Vestjylland i komprimeret form, så arbejder Naturkraft også på andre projekter i den offentligt tilgængelige del af området. Et af projekterne skal fremme betingelserne for artsrige og levedygtige bestande af trængte insekter, især sommerfugle og vilde bier.

Jørgen Lund Møller, formidlings- og oplevelseschef i Naturkraft, fortæller:

Med dette projekt ønsker vi at udvikle det tidligere landbrugsareal til et område med meget mere biologisk variation og dermed nye levesteder for dyr og planter. Sammen med Naturkraft-parken vil den rekreative værdi blive hævet betydeligt.

naturkraft juni 2020 800

Målgruppen er de truede insektbestande i sig selv og dermed også de økosystemtjenester, de leverer – altså naturen selv. Men derudover er ambitionen også, at det skal være et sted at gå på opdagelse for især børn og unge samt skoleelever i forbindelse med Naturkrafts skoletjeneste.

Hedeselskabet har valgt at støtte projektet med 300.000 kroner, og udviklingen om projektet sker i samarbejde med Hedeselskabets datterselskab, HedeDanmark, som også har tilplantet selve besøgsområdet.

”Naturkraft bliver en helt speciel oplevelse, som sætter fokus på naturformidling, der er så vigtig i disse år. Naturen er på mange måder under pres, og derfor er vores kendskab og relation til naturen helt afgørende. Det er svært at passe på noget, man ikke kender. Naturkraft påtager sig en alvorlig formidling men med en legende tilgang. Derudover arbejder de også på projekter, som ikke er direkte målrettet de besøgende, men som handler om at passe på naturen. Det ville vi gerne støtte,” siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet og fortsætter:

”Projektet i sig selv skaber en stor værdi, men at der også er fokus på formidling til skolebørn, har vi også lagt vægt på. Mange undersøgelser peger på, at børn opholder sig mindre i naturen end tidligere, og det er en ganske afgørende kurve at få knækket.”

Det samlede projekt omfatter skovrejsning, etablering af vådområder, blomsterenge, vilde græsområder og formidlingsaktiviteter, og Hedeselskabet støtter etablering af skovbryn og læbælter. Projektet bliver etableret hen over vinteren og foråret og vokser til i det følgende års tid.

Naturkraft indvielse 800
Royalt besøg

H.K.H. Kronprinsessen indviede Naturkraft

H.K.H Kronprinsessen klippede blomstersnoren, og så blev Vestjyllands nye naturturistattraktion officielt åbnet fredag den 12. juni 2020. Der var taler ved blandt andre kulturminister Joy Mogensen, Minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen og Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Film fra indvielsen

H.K.H. Kronprinsessen klippede blomstersnoren og dermed blev oplevelsesarenaen Naturkraft ved Ringkøbing åbnet. Her kan gæster udforske naturens kræfter både ude og inde. Hedeselskabet har givet støtte til et projekt, som skal fremme betingelserne for artsrige og levedygtige bestande af trængte insekter, især sommerfugle og vilde bier.

Naturkraft indvielse 800

Kulminationen på 10 års arbejde

Indvielsen af Naturkraft var kulminationen på 10 års intens udvikling, tre års målrettet byggeri og en samlet investering på mere end 300 mio. kr. i en oplevelsesarena, der er den første af sin art i verden. Målet med den 50 hektar store attraktion er at ruste publikum til den grønne omstilling gennem leg og læring. 

Naturkraft 800

FAKTA

Hedeselskabets støtte anvendes til plantning af cirka 425 meter læbælte med buske og træer, som er bi- og sommerfuglevenlige. Der plantes også 6.500 m2 skovbryn på begge sider af den eksisterende skov. 

På et almennyttigt grundlag er Fonden Naturkraft overordnede formål at synliggøre naturens kræfter og menneskets samspil med naturen for derved at danne grobund for en mere ansvarlig levevis, lokalt og globalt. Læs mere om Naturkraft