Træportal ved Sengeløse Naturpark

Publiceret 21.11 2022

To spændende uddelinger til Sengeløse

I efteråret 2022 har Hedeselskabet givet støtte til to spændende projekter i Sengeløse, Høje Taastrup Kommune. Og så er de endda beliggende over for hinanden - kun Ågesholmsvej adskiller de to modtager; Det nye Sengeløse Naturpark og Det Danske Spejderkorps spejderhus og have.

Træportal til Sengeløse Naturpark

Uddeling til Sengeløse Naturpark

Høje Taastrup Kommune har omdannet en gammel grusgrav i Sengeløse til en naturpark med bålhytte og grejbank, et handicaptilgængeligt muldtoilet, fire shelters, boardwalks henover vådområder og søer, et hemmeligt indbygget shelter, MTB-spor og en udsigtstribune. 

Ud mod Ågesholmsvej er bygget en indgangsportal af stammer af Douglastræ.

Hedeselskabet har støttet med 200.000 kroner.

Spejderlederne Andreas Antonsen (t.v.) og Martin Hansen

Medlemspuljen til Helges Have

Jacala-stammen under Det Danske Spejderkorps har overtaget Helges Have mellem Sengeløse Hallens p-plads og spejderhytten på Håndværkerbakken.

Intentionen er, at Helges Have skal blive et tilholdssted til glæde for unge som gamle i Sengeløse. Mange af institutionerne i Sengeløse er allerede brugere af den eksisterende spejdergrund, og med udvidelsen vil der nu blive endnu flere muligheder. 

Projektet er støttet med 25.000 kroner via Hedeselskabets medlemspulje. 

Søg støtte

Uddelinger og legater

I Hedeselskabet benytter vi en del af overskuddet fra vores forretning til at tage del i udviklingen af naturen og miljø - til gavn for nuværende og kommende generationer. Vi støtter projekter, der gør en forskel i forhold til benyttelse og beskyttelse af naturen, vi uddeler midler via medlemspuljen, og vi uddeler legater.