Træportal ved Sengeløse Naturpark

Portalindgang til Sengeløse Naturpark

I et samarbejde mellem Høje Taastrup Kommune og HedeDanmark og med støtte fra Hedeselskabet bliver der skabt en naturtro indgangsportal til den naturpark, der er ved at forme sig i en nedlagt grusgrav i Sengeløse.

Helt frem til 2013 blev der gravet efter råstoffer i Sengeløse Grusgrav. I 2021 købte Høje-Taastrup Kommune arealet for at omdanne det til et rekreativt, grønt og vildt område til glæde for områdets plante- og dyreliv samt for byens borgere.

I løbet af det seneste år har kommunen registreret både sjældne dyr, planter og mosser i den gamle grusgrav, blandt andet vandsalamander, orkidéer og digesvaler. Al sammen viden som danner grundlag for den visionsplan, som kommunen i samarbejde med arkitekter og en lokal borgergruppe fra Sengeløse har udarbejdet. 

Ambitionen er, at området skal udvikles til en rekreativ destination til glæde for alle besøgende, herunder børnefamilier, skoleklasser, spejder, motionister, hundelufter og friluftsmennesker. Vi arbejder på at skabe adgang for alle til naturparken, uanset handicap.

Kristel Helena Jelstrup Hansen
Landskabsarkitekt, Høje-Taastrup Kommune.

Nogle af de aktiviteter, man vil kunne møde i parken, når man er gået gennem portalen, bliver blandt andet en naturbase med bålhytte og grejbank, et handicaptilgængeligt muldtoilet, fire shelters, boardwalks henover vådområder og søer, et hemmeligt indbygget shelter, MTB-spor og en udsigtstribune.

Velkomstportalen
Ud mod Ågesholmsvej er indgangsportalen, som leder publikum ind til aktiviteterne i området. Portalen bygges i douglasgran, som er tilskåret, afbarket og sammensat med wire af stål igennem hele konstruktionen.

Til portalen er der anvendt certificeret douglastræ fra Valdemarskilde Skovdistrikt på Midtsjælland. Der er brugt i alt 8,8 m3 træ til portalen og dermed oplagret 6,6 tons CO2.

Portalen kommer til at byde de besøgende velkommen og vil fungere både som informationsstander og levested for insekter.

Det er HedeDanmark, der har udført anlægsarbejdet i naturparken, og de skal også stå for udførelsen og montagen af portalen, som Hedeselskabet har støttet med 200.000 kroner.

Naturparken blev indviet den 9. oktober 2022.

Shelterplads i Sengeløse Naturpark
Tunnelbane i Sengeløse Naturpark

FAKTA

I Høje-Taastrup Kommune findes flere store og sammenhængende råstoflandskaber. Sengeløse Grusgrav er en ung grusgrav, der har potentiale for at huse attraktiv natur og samtidigt være et attraktivt udflugtsmål. Området har været en aktiv grusgrav i perioden 2002-2013.

Kommunen har erhvervet grusgraven i 2021 og omdannet den til et rekreativt, grønt og vildt område til glæde for områdets plante- og dyreliv samt for byens borgere.