Fuglekasser og podede æbletræer på Lundø

Publiceret 13.04 2021

Ø-rådet og beboerne på Lundø har arbejdet sig gennem vinteren

Vinteren gik sin gang på Lundø med fællesskabende produktion til gavn for øen. Det blev til 125 podede æbletræer, 22 stærekasser, 22 mejsekasser og 11 kasser til rødhalsen, som nu skal gøre gavn for dyr, fugle og mennesker og skabe større biodiversitet. Hedeselskabets medlemspulje har støttet projektet.

Borgerforeningen ”Lundø forsamlingshus og Ø-råd” fik i 2020 bevilget penge til etablering af et projektet kaldet ”Lundø Æble- og fugleliv”. Projektet er sponsoreret af Skive kommunes Landsbypulje og Hedeselskabets medlemspulje. Arbejdet udføres af øens egne lokale kræfter.

Genbank, kager og most
Den ene del af projektet går ud på at etablere en frugtplantage som hele øen og andre, der kommer forbi, kan ”høste frugterne af”.

Ønsket er at lave en levende genbank, der også fremmer biodiversitet og fællesskab. Æblerne er primært gamle sorter som har stået på øen i generationer. Kviste fra modertræer, indsamlet på øen blev af det velorganiserede Æblehold, podet på indkøbte grundstammer.

Fem personer udførte al podearbejdet lørdag den 6. marts 2020. 125 træer er nu podet, plantet i plantesække, og placeret hjemme i haven hos formanden for projektet, Villy Kristensen. Han nurser omkring dem til de er klar til udplantning på den endelige placering. Den endelig udplantning vil ske på et stykke jord, bag sportspladsen, der frigives efter høstsæsonen i år.

Æbleholdet håber på at det lykkes at holde liv i 100 af de 125 podede træer og tror på, at det nok på sigt skal vække glæde, både som frugt, marmelade i kager og som most. 

Nye hjem til æblelundens beboere
Anden del af arbejdet består i at fremme flere fugle og dermed også større biodiversitet og en naturlig skadedyrsbekæmper i æblelunden.

Dette projekt har løbet hen over vinteren, hvor fugleholdet har fremstillet fuglekasser på deres ugentlige mødeaften. Det er blevet til 22 stærekasser, 22 mejsekasser og 11 kasser til rødhalsen.

Kasserne, der er lavet i langtidsholdbare og miljøvenlige materialer, er forsynet med nummer, så ophængningstedet kan registreres. Ved hjælp af tilbagemeldinger fra kasseejerne kan der efterhånden laves en historie om livet i fuglekasserne på Lundø.

Fuglekasserne hænger allerede rundt om på øen og er klar til den nye ynglesæson.

Læs om uddelingen her.

Fuglekasserne hentes på Lundø

Så hentes fuglekasserne

Podeholdet på Lundø har travlt.

Æblepodeholdet har travlt