Lundø 2000

Støtte til æble- og fugleliv på Lundø

På Lundø satses der på flere æblesorter til øen og på at fremme et spændende fugleliv. Med udgangspunkt i de gamle æbletræer og frugtsorters paradis vil projektet øge fællesskabet og samle øens beboere i mange år frem. 

Willy Kristensen, der er idémanden bag og projektleder på initiativet, mødte stor opbakning til sine tanker på det årlige idégeneringsmøde i Ø-Rådets regi, hvor alle er velkomne til at stille forslag.

At få gang i flere frugttræer og gamle sorter er helt oplagt. Æbledyrkning har dybe rødder på øen, blandt andet har der tidligere været frugtplantager flere steder og i de lokale haver står stadig æbletræer, der er over 100 år gamle. De gamle træer får en speciel plads i projektet, da en del af arbejdet bliver at få historierne om dem gjort levende - og med dem fortællingerne om de bedste æblekager, og de æbler, der kan holde længst.

Øens beboere og turister har længe været optaget af øens fugleliv og fuglenes trivsel. Fuglene er ikke alene smukke at se på, de udgør også en giftfri del af træernes økosystem ved at fange insekter, der nærer sig på træernes blomster, af deres frugter og i deres bark. Lundøs fælles værksted har i vinterperioden været vært for mange hyggelige stunder med byggeri af fuglekasser og støbning af gipsredekasser, det sidste er en tradition, der rækker tilbage til 50’erne. Senest har også stærekasser i format som den lokale kirke set dagens lys. Der skulle en del mænd til den del af arbejdet. Gennem sommer og sensommer sidste år kunne beboere nyde at høre de mange ugleungers kalden fra deres nye redekasser. Så også denne del af forslaget er lagret i Lundøs DNA.

Hvert år afholdets Æblets dag i oktober måned med deltagelse af alle interesserede og med mulighed for at smage den pressede æblemost.

Lundø 800

Udover støtte fra Landsbypuljen i Skive har Hedeselskabets medlemspulje bidraget med 25.000 kroner til indkøb af materiale til fuglekasser, podeudstyr og -materiale samt podekursus. Hele projektet med podning, produktion af fuglekasser og planting gentages årligt og forventes afsluttet i 2025. 

Lundø æbler 800

FAKTA

Ved den gamle sportsplads på Lundø plantes frugttræer og bærbuske til glæde for fuglelivet og Lundøs beboere og turister.

Formålet med projektet er at fremme biodiversitet, sammenhængende økosystemer og øge fællesskabet og skaberkraft.

Lundø Ø-Råd arbejder ud fra ønsket om flere frugtræer (flere gamle sorter), flere fugle (større diversitet) og involvering af beboere og turister på mange niveauer.

I foråret 2021 var der podet 125 æbletræer og fremstillet 55 fuglekasser - læs om det her.