Elevarbejde i haven på Egmont Højskolen

Publiceret 07.03 2023

Nu får højskolens elever med særlige behov mulighed for havearbejde

Egmont Højskolens elever får med nyt byggeri mulighed for at komme ud i naturen i alt slags vejr. Efter planen skal de nye stier og uderum står færdige til maj. Projektet er støttet af Villum Fonden, Friluftsrådet og Hedeselskabet.

HedeDanmark har ansvar for design og byggeriet og har taget hensyn til tilgængelighed i designet af uderummene og stisystem.

Uderummene og Skovhaven ligger i den nordlige ende af Egmont højskolens areal og her lufter Hou-boere gerne deres hunde eller bare smutter forbi skovhaven på en gåtur. Uderummene skal også være med til at gøre området endnu mere attraktivt for dem. 

Uanset fysik kan man tage aktiv del i det grønne liv. Vi har fokus på at skabe læ, ly og komfort, så også de, der ikke bevæger sig så meget, kan deltage. Vi indtænker forskellige grønne løsninger, men det handler i lige så høj grad om tilgængelighed, og et design hvor alle kan overskue terrænet. Det er en rigtig spændende proces med en masse engagerede mennesker, og hvor man mærker, at de har arbejdet med det gennem en længere periode.

Lene Lunghøj

Landskabsarkitekt, HedeDanmark