Kørestolsvenligt undervisningsmiljø Egmont Højskolen

Nyt uderum til undervisning på Egmont Højskolen

I samarbejde med HedeDanmark og med støtte fra bl.a. Villum Fonden, Friluftsrådet og Hedeselskabet skaber Egmont Højskolen et nyt, kørestolsvenligt undervisningsmiljø i forbindelse med Egmont Skovhaven.

Egmont Højskolen blev grundlagt i 1956 med det formål at skabe en højskole for handicappede. I dag er det én af Danmarks største højskoler, der stadig har særlige tilbud til personer med handicap, men det er samtidig en skole, der har fokus på mødet mellem mennesker – med alle mulige baggrunde og forudsætninger. Både ved at tilbyde et aktivt højskoleliv men også ved at beskæftige sig med samfundsaktuelle emner som klima, biodiversitet og udeliv.

Skolen byggede en svømmehal i 2013, og overskudsjorden fra det store hul blev lagt som en bakke på et område af skolen med et stisystem og en amfiescene. Den bakke er der etableret en skovhave på. Næste skridt er at gøre det område endnu mere brugbart til ophold og undervisning.

Som samfund står vi med en række problematikker, og dem vil vi som skole gerne forholde os til, og vi vil gerne bidrage til, at vores elever forholder sig til dem. Vi skal turde tale om det, men vores opgave er, at det sker på en måde, hvor eleverne får lyst til at lære og gøre noget. Det skal dette projekt understøtte. Samtidig er der et terapeutisk aspekt – vi er en del af naturen, og vi skal leve i samhørighed med den, og derfor giver det god mening at skabe et sanseligt område.

Søren Møllgaard Kristensen

Forstander, Egmont Højskolen

Initiativet begyndte som et udviklingsprojekt sammen med FFD – Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, der blev afsat lærerkræfter til at arbejde med området, og der blev også koblet en lokal, grøn fokusgruppe på.

”Vi har arbejdet med det siden 2019, og processen har vist os, at der både er en lyst til at arbejde med det i lærergruppen, eleverne bruger området, og de lokale er også glade for det. Så nu glæder vi os til at gå i gang med anlæggelsen, så vi kan udnytte haven endnu mere. Der mangler generelt tilgængelighed, og at undervisnings- og formidlingsrum er placeret ude i selve haven,” siger Søren Møllgaard Kristensen. 

De tre uderum
Hedeselskabet har støttet projektet med at videreudvikle skovhaven, og i samarbejde med landskabsarkitekt Lene Lunghøj fra HedeDanmark har Egmont Højskolen udarbejdet et projekt med tre uderum/overdækkede terrasser: Havehuset, Madhuset og Gårdhuset, hvor både fysisk tilgængelighed og adgang til haven er tænkt ind, og hvor skovhaven er bundet sammen med øvrige stier i området.

Projektet er støttet af Villum Fonden med 1 mio. kr., og 300.000 kr. fra henholdsvis Friluftsrådet og Hedeselskabet.

Skitse på skovhaven ved Egtmont Højskolen
Boardwalk og huse på Egmont Højskolen

Idé og udformning

Målet er også at skabe tillgængelige læringsfaciliteter i naturen ud fra principperne om universelt design, således at kørestolsbrugere og mennesker med handicap kan indgå ligeværdigt i læringsfælleskaber med alle andre og derigennem skabe genuin inklusion mellem mennesker med vidt forskellige liv og livsvilkår.

Læs mere om Egmont Højskolen her.

Livet i og mellem husene

Husene åbner sig mod syd og solen sammen med planter, kummer og grønne ”gardiner”.

Indbyrdes skaber væggene og husene læ til hinanden, samtidig med at de er delvis transparente, og man kan have øjenkontakt husene imellem.

Der vil være forskellige grader af åbenhed og læ at finde til små og store grupper - alt efter dagen, vinden, temperaturen og stemningen.