Bro og platform ved Bredballe spejderne

Publiceret 29.06 2021

Medlemspuljen til spejderne i Ekkodalen

To sheltere, en platform til vandaktiviteter i Bybækken og nye naturinfotavler var blandt de ønsker, der blev givet af spejdergruppen i Bredballe til Hedeselskabet.

Bredballe Spejdercenter står over for at skulle udskifte den gamle hytte med en ny tidssvarende hytte, da den nuværende hytte fremstår nedrivningsklar. I den forbindelse er der et ønske om at få opgraderet faciliteterne på området, så den fremtidige hytte vil være til gavn for friluftslivet i Bredballe. Og dermed at der kommer flere brugere af hytten og området fremadrettet.

Hedeselskabets medlemspulje er skabt for at støtte lokale naturprojekter og hylde den store frivillige indsats, som vi ser rundt om i landet. Hedeselskabets uddelinger har overordnet fokus på at støtte både naturprojekter og adgangen til naturen, og det er præcis, hvad de gør med dette projekt i Bredballe og derfor fik de støtte fra medlemspuljen.

Læs mere om uddelingen her.