Platform ved Spejderne i bredballe

Oplev skoven, mosen og bækken i Ekkodalen

Spejderne i Bredballe har sat sig for at skabe et nyt samlingspunkt i Ekkodalen, så endnu flere i lokalområdet oplever Nørreskoven, Bybækken og Dyrehaven. Hedeselskabet har givet støtte til shelters, infotavler og en ny platform.

Bredballe Spejdercenter står for at udskifte den gamle hytte, som er nedrivningsklar, og i forbindelse med etableringen af en ny, opstod der ideer til også at opgradere faciliteterne i området, så den fremtidige hytte også er til gavn for lokalsamfundet, skoler og institutioner i Bredballe – og endnu flere kommer ud i den skønne natur i området. 

Projektet blev til to shelters, infotavler og en platform, som skal give adgang til vandaktiviteter i Bybækken.

Vores mål er at gøre Ekkodalen til udgangspunkt for lokalområdets oplevelser i Nørreskoven, Bybækken og Dyrehaven. Samtidig med at shelterne, naturinfotavlerne og platformen til vandaktiviteter i Bybækken vil være til gavn for de to spejdergrupper, de lokale skoler i relation til Natur & Teknik-undervisningen og som udflugtsmål for daginstitutioner.

Sådan udtrykker spejderleder Trine Thorsen det og fortsætter:
"Vi har gennem længere tid gået med ønsket om at bygge to sheltere, der kunne benyttes til patruljeovernatninger og give spejderne mulighed for at opleve nattens lyde omkring spejderhytten. Vi er glade for, at Hedeselskabet har valgt at støtte op om vores projekt og hjælpe til med at gøre det muligt". 

Selvbyggeri
De to sheltere er bygget af klanspejderne med hjælp fra spejderledere og forældre. Platformen til vandaktiviteter i Bybækken etableres af spejderledere og forældre i forbindelse med en arbejdsdag, og naturinfotavlerne opsættes af spejderledere med input fra en lokal naturvejleder. Altså et stort stykke frivilligt arbejde, som blandt andet Hedeselskabets medlemspulje har støttet med midler.

Bredballe Spejdercenter

Hedeselskabets lokale ambassadør på besøg ved de nye shelters ved Bredballe Spejdercenter.

KFUM-Spejderne i Bredballe er særdeles aktive og er i gang med at søge støtte til finansiering af en ny hytte til afløsning af den 40 år gamle hytte. Planen er, at den nye tidssvarende hytte vil gøre det attraktivt for andre naturelskere at benytte hytten og det naturskønne område i Ekkodalen med Nørreskoven, Bybækken og Dyrehaven lige udenfor døren.

Læs mere her.

Indvielse af shelters i Bredballe Spejdercenter