Børnehavebørn sår blomsterfrø

Publiceret 10.06 2022

Masser af blomsterfrø i de små hænder

Lynges biodiversitetsudvalg har gennem de seneste år puslet med oplysning og dialog blandt landsbyens indbyggere om emnet biodiversitet og mangfoldighed i plantevalget til gavn for fugle, dyr, biller, sommerfugle med flere. Nu bliver det til noget - takket være støtte fra Hedeselskabets medlemspulje.

Marie Lohmann Hilden har været med til at oprette Lynges biodiversitetsudvalg og har i samarbejde med landmand Niels Kristian Pedersen udpeget to områder, som nu er ved at blive omdannet fra kultiveret mark til uforstyrret blomstereng. Det drejer sig om et 10 meter bredt bælte på hver side af Skælskørvej fra Lynge til Frederiksberg i Sorø. 

Læs mere om uddelingen her.

Marie og Niels instruerer børnehaven inden såning
25.000 kroner

Hedeselskabets medlemspulje

Hvert år uddeler Hedeselskabet via medlemspuljen 25.000 kroner til ti udvalgte projekter, og fælles for dem er, at de har en stærk lokal forankring. Som navnet antyder, skal man være medlem af Hedeselskabet for at søge, og projektet skal have en relation til naturen og styrke lokalområdet. Det koster 200 kroner om året at være medlem af Hedeselskabet, og man kan også tegne medlemskab som forening. Ansøgningsfrist: 1. februar og 1. juli.