Hærvejen ved Ellinglund

Publiceret 29.06 2022

Landmand hædres for dyrevelfærd og skovlandbrug

Kan markerne omkring Ellinglund blive grønnere? Ja, der er netop plantet et antal en til halvanden meter høje træer på marken klods op ad hærvejen, som går midt igennem Gert Glob Lassens ejendom. Gert har modtaget Edvard og Ane Agerholms legat for sin indsats.

Ejendommen Ellinglund drives af Anne og Gert Glob Lassen. De er med i et GUDP-projekt om skovlandbrug, der defineres som et system, hvor vedplanter dyrkes i kombination med landbrugsproduktion på det samme areal. Den formelle start var i 2017, hvor Gert for første gang undlod at sætte ploven i jorden og i stedet lyttede til dem, der havde overbevist ham om, hvor vigtigt det er at passe på vores jord, og at man med dyrkningsmetode og plantevalg kan være med til at genskabe og bevare jordens frugtbarhed. Det gjaldt også i højere grad at inddrage plantning i landbruget.

Læs mere om Ellinglund her.

Gert Glob Lassen i stalden med diplomet

Edvard og Ane Agerholms Legat

Legatet uddeles til flittige bønder, der har gjort sig særligt bemærket inden for og/eller har visioner med sit fag. Det kan være fokus på nye dyrkningsmetoder, initiativer på ejendommen, særlige klimaindsatser eller en målrettet indsats for at videreudvikle et for Danmarks traditionsbundet erhverv.

Der er deadline for nye ansøgninger til legaterne den 15. oktober 2022.