Nyplantede træer på marken

Iderig økolog er fortaler for artsrig skovlandbrug

Gårdejer og økologisk landmand Gert Glob Lassen, Ellinglund ved Bøllingsø, har modtaget 10.000 kr. fra Edvard og Ane Agerholms Legat, som tildeles ’flittige og dygtige bønder’.

En spærret hovedvej mellem Viborg og Silkeborg sender projektchef Vibeke Højen fra Hedeselskabet ud på en lille omvej frem mod dagens besøg, hvor hun skal overrække et hæderslegat til økologisk landmand Gert Glob Larsen. Omvejen går gennem det svagt bakkede og skovrige område fra Gråmose over Kragelund og ned mod Funder Kirkeby. Ejendommen Ellinglund passer godt ind i dette landskab med rødderne godt tilbage i tiden, én af hærvejsruterne passerer klods op ad haven, en gravhøj er 10 meter fra haven og på den anden side over mod Bøllingsø er findestedet for mosefundet Tollundmanden. Men tiden er på ingen måde gået i stå her, hvor Gert Glob Lassen bor med sin kone Anne og deres i alt fem sammenbragte børn.

Anne og Gert Glob Lassen har drevet Ellinglund økologisk siden 2007, men for Gert går historien på gården længere tilbage.

Jeg er født og opvokset her. I midten af 90’erne begyndte min far at omlægge til økologi, og samme år tog jeg på økologisk landbrugsskole, så det var jo ganske godt planlagt.

Gert Glob Lassen

Gert Glob Lassen i stalden med diplomet

På landbrugsskolen mødte Gert sin hustru, Anne, og hun flyttede senere ind på gården, som de i dag driver i fællesskab. Dog, som de siger ’med lidt mere traditionel fordeling’, da fem børn, hvor den yngste er to år, kaster en del opgaver af sig i huset og kørsel til skole og fritidsinteresse – det følger med at bo på landet. Men arbejdet med og planerne for bedriften er i høj grad en afspejling af fælles værdier.

Tanker om landbrugsdrift og dyrevelfærd
”Vi driver vores landbrug økologisk, da det passer godt med de værdier og tanker, vi har om at drive landbrug. Det, at det kan lade sig gøre at drive et landbrug uden kunstgødning og sprøjtegift, gør det mere naturligt – i hvert fald efter vores overbevisning,” siger Gert Glob Lassen.

Når man træder ind i stalden hos Gert og Anne, er der ingen tvivl om, at parret hele tiden forsøger at højne dyrevelfærden og kreaturernes trivsel. Udover kravene til økologisk produktion, har malkekøerne på Ellinglund også mulighed for at gå ud under åbne himmel året rundt, og som Gert konstaterer:  

”Der er altid køer, der har lyst til at komme helt ud under den åbne himmel. Næsten uanset hvordan vejret er.”

GUDP-projekt om skovlandbrug
Derudover er parret med i et GUDP-projekt om skovlandbrug, der defineres som et system, hvor vedplanter dyrkes i kombination med landbrugsproduktion på det samme areal.
Den formelle start var i 2017, hvor Gert for første gang undlod at sætte ploven i jorden og i stedet lyttede til dem, der havde overbevist ham om, hvor vigtigt det er at passe på vores jord, og at man med dyrkningsmetode og plantevalg kan være med til at genskabe og bevare jordens frugtbarhed. Det gjaldt også i højere grad at inddrage plantning i landbruget.

”Ved at inkludere træer i landbrugsproduktion er det muligt at reducere klimaaftrykket og samtidig opnå andre positive økologiske effekter som reduceret N-udvaskning, øget naturværdi og en mere frugtbar jord. Dette baner samlet set vejen for en mere skånsom fødevareproduktion,” siger Gert Glob Lassen.

Ellinglund breder sig i dag på 600 hektar, hvoraf en mindre del er skovarealer. På gården er der 400 kvæg af blandede racer. Kalvene går sammen med deres mor i tre måneder for dernæst at blive sat sammen med et mindre antal ammetanter. I løbet af sommeren bliver flokken lukket ud i en skovfold på ejendommen.

Støtte fra

Edvard og Ane Agerholms Legat

2021 var det første år, hvor kvæget blev sendt i skoven, og der havde ikke været ret mange bid eller ødelagte træer. Næste skridt er at introducere endnu flere træ- og buskarter for at skabe større variation.

Gert Glob Lassen modtager 10.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms Legat som et lille starttilskud til at realisere drømmen om det artsrige skovlandbrug. Det er Gerts tidligere driftsleder Henrik Jespersen, der har indstillet Gert til legatet.