Botanisk Have i Aarhus

Publiceret 29.06 2023

E.M. Dalgas' Mindelegat - ringen sluttes

Et af de sidste portioner fra E.M. Dalgas' Mindelegat er uddelt til foreningen Botanisk Haves Venner, som i anledning af at det i år er 150 år siden Dalgas var med til at oprette en planteskole på Vestervang i Aarhus. Planteskolen udviklede sig senere til det vi kender som Botanisk Have.

Hedeselskabet har gennem tiden varetaget uddelinger og administrationen af flere legater, bl.a. Enrico Mylius Dalgas' Mindelegat, der for adskillige år siden blev oprettet ved sammenlægning af en række mindre legater. Nu er også dette mindelegat blev et legat, der ikke længere har den store indtægt og legatet er derfor under afvikling. 

Det er spektakulært, at et af de sidste portioner nu er uddelt til brug for nye stenbede i Botanisk Have i Aarhus. En have der netop har fejret sin 150 års jubilæum med Botanisk Haves Venner og Væksthuset som arrangør - og en have der er rundet af de samme rødder som Hedeselskabet, nemlig Enrico Mylius Dalgas.

  • I 1873 anlagde et nystiftet haveselskab, der senere fik navnet Det Jydske Haveselskab, en planteskole i Aarhus – der hvor Væksthusene er i dag. Til planteskolen var der knyttet en prøvedyrkning af frugtsorter.
  • Det var E.M. Dalgas – en af Hedeselskabets grundlæggere - der var en af initiativtagerne.
  • Aarhus Kommune overtog arealet i 1911 og omdannede det til en botanisk have – dengang kaldet Haven ved Vesterbro.

Uddelingen på 25.000 kroner er bl.a. anvendt til tre temabede; et spaltebed med alpine planter og træer, et spiralbed anlagt efter perma kultur principper og endelig et kalkstensbed med stenplanter. På grund af tørken afventes der regnfulde dage inden bedene tilplantes fuldt ud.

Læs mere her.

Botanisk have tre nye bede