Anton Petersen Agerholms Legat

Publiceret 30.03 2023

Den unikke indsats præmieres - søg et af vores legater

Hedeselskabet administrerer et par legater, som kan søges af personer, institutioner eller sammenslutninger. Der er deadline for nye ansøgninger til legaterne den 15. april 2023.

Grænseminde

Visionært naturprojekt hædret

Landmand Peter Bjørnshauge Jensen har fået tildelt E.M. Dalgas’ Mindelegat, der administreres af Hedeselskabet, for sit omfattende naturprojekt på og omkring gården Grænseminde uden for Vamdrup. Flere naturområder og variationer i landskabet er skabt til glæde for både dyr, lokale og besøgende.

Derfor har de fået tildelt 40.000 kroner fra E.M. Dalgas' Mindelegat.

E.M. Dalgas' Mindelegat

Legatet, der i juni 2023 blev uddelt for sidste gang, har gennem tiden givet støtte til eller præmiering af én eller flere personer, institutioner eller sammenslutninger, der ved beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller på anden måde yder en fortjenstfuld indsats inden for de områder, der omfattes af Det danske Hedeselskabs formålsparagraf.

Niels Hølledig Nørgaard og hunden Balto

Økologi og 15.000 nye træer

På Moesgaard Landbrug er Marie Søgaard Jensen og hendes mand, Niels, i fuld gang med at lave et økologisk skovlandbrug med produktion af frugt, bær og nødder.

Til den videre udvikling har de modtaget 25.000 kr. fra Edvard og Ane Agerholms Legat.

Edvard og Ane Agerholms Legat

Legatet uddeles til dygtige landmænd, der er med til at gøre en forskel – som gerne vil være med til at fremme landbruget, som allerede har gjort en forskel, som måske mangler en økonomisk håndsrækning til et projekt eller blot fortjener en anerkendelse.

Næste ansøgningsfrist er den 15. april 2023. Her kan du læse mere om Agerholms legat og hente ansøgningsskemaet.